Nieuws

Rapportage Indicatoren chronische nierschade

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks de kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Voor het rapportagejaar 2019 gaat het om zes kwaliteitsindicatoren die uitgebreid beschreven staan in de indicatorgids. Nieuw dit jaar is een indicator over het gebruik van PROMs (Patient Reported Outcome Meaures) bij de dialysepopulatie. Aanlevering van deze indicator was echter voor het jaar 2019 nog niet verplicht. Om die reden is deze indicator niet opgenomen in het openbare databestand op zorginzicht.nl.

Gedeeltelijke aanlevering uit Renine

Een deel van de gegevens is beschikbaar vanuit Renine, de landelijke registratie voor nierfunctievervangende therapie. De registratielast voor de zorginstellingen vermindert door gebruik te maken van deze reeds beschikbare gegevens. Daarnaast zorgt dit voor cijfers die beter vergelijkbaar zijn tussen zorgverleners aangezien ze op uniforme wijze zijn verkregen. Een klein deel van de dialysepatiënten is niet in Renine geregistreerd doordat de patiënten hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Deze patiënten worden dus ook niet meegenomen bij het bepalen van de indicatoren vanuit Renine en de zorginstellingen wordt gevraagd hiervoor te corrigeren in de uiteindelijke aanlevering. Zorginstellingen zijn niet verplicht de gegevens uit Renine over te nemen.
Nefrovisie analyseert jaarlijks de openbaar beschikbare data. De rapportage over 2019 is inmiddels beschikbaar.