Rapportage

Ieder centrum heeft op de centrumportal van Nefrodata toegang tot de eigen centrumgegevens. Daarbij is het mogelijk om rapportages, grafieken en dergelijke samen te stellen, zodanig dat zij daaruit belangrijke kwaliteitsinformatie kunnen afleiden. Ook kunnen zij zien hoe die kwaliteit zich verhoudt tot landelijke gemiddelden. Op het openbare gedeelte van de website zijn de landelijke cijfers te zien (landelijke benchmark). Daarnaast maakt Nefrovisie sinds 2015 jaarlijks een Jaarrapportage Renine om trends in kaart te brengen.

De gegevens in Renine worden in vier verschillende rapportages weergegeven:

Na afronding van de jaarlijkse controle van de gegevens in Renine verschijnt het Renine-visitatierapport. Dit is een rapport waarin de centrumgegevens worden vergeleken met de landelijke gegevens, over de afgelopen drie jaar. Dit rapport vormt een belangrijk uitgangspunt voor de visitatie in het dialysecentrum voor de HKZ-certificering.

Op 20 december 2017 is voor de eerste maal het Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling verschenen. Voor achtergrondinformatie bij deze publicatie verwijzen we u naar het bijbehorende nieuwsitem.