Rapport commissie-Van Es

Op verzoek van NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie wordt het advies van de commissie-Van Es en de aanbiedingsbrief van NFN & V&VN Dialyse & Nefrologie op de website van Nefrovisie beschikbaar gesteld. De Commissie heeft zich op verzoek van de besturen van NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie gebogen over het al dan niet hanteren van volumenormen voor dialysebehandeling in Nederland. Nefrovisie zal de regie voeren over de nader uit te werken adviezen van de commissie.

Brief NFN V&VN Dialyse & Nefrologie

Rapport commissie-Van Es

Advies met betrekking tot aanpassing van de Visitatiestellingen Dialyse: de menselijke factor
Bijlage 1: Visitatiestellingen Dialyse 2011
Bijlage 2: Reglement DiaVisie
Bijlage 3: Literatuur relatie centrumgrootte-uitkomst dialysebehandeling
Bijlage 4: Centrumvolume en uitkomst op dialyse voor hemodialyse en peritoneaal dialyse patiënten
Bijlage 5: Standpunten met betrekking tot herregistratie (dialyse)verpleegkundigen