Minisymposium Zorg voor patiënt met een Nierziekte

Voor ontwikkelingen in de zorg voor de patiënt kent de overheid nadrukkelijk een belangrijke rol toe aan het veld bestaande uit zorgverzekeraars, patiënten en zorgverleners. Patiënten wensen grotere keuzevrijheid en regie over de behandeling, zorgverzekeraars hebben een focus op transparantie en efficiency en zorgverleners voelen zich in toenemende mate onder druk staan ondanks grote kwalitatieve inspanningen. 

De kwaliteit van de zorg wordt in toenemende mate gemeten aan de hand van multidisciplinaire richtlijnen en uitkomstmaten. Voor preventie en vroege herkenning van nierziekten worden transmurale werkafspraken gemaakt. Eén ideale behandeling voor nierfalen is niet aanwezig maar samen met de patiënt moet naar maatwerk worden gestreefd. (Pre-emptieve) niertransplantatie, thuisdialyse en andere vormen van extramurale behandeling kunnen alternatieven zijn voor chronische centrumhemodialyse.

De minister van VWS schreef recent dat zij contractering op kwaliteit wil bevorderen, naast de versterking van de (informatie)positie van de patiënt. Het is dus van het grootste belang dat alle partijen – patiënten, verzekeraars en zorgverleners – ten minste op de hoogte zijn van elkaars ambities!

Nefrovisie, NFN en V&VN willen een podium bieden waar de genoemde partijen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Voor zorgverleners en patiënten biedt de discussie de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inkoopparameters van de verzekeraar.

Deelname aan het symposium is gratis.

Details symposium:
  • Datum en tijd: woensdag 9 maart 2016 van 10.00 – 13.00 (inclusief lunch van 12.30 – 13.00 uur)
  • Plaats:  Utrecht, Jaarbeurs, Beatrixgebouw
  • Aanmelden kan tot en met 29 februari 2016 via nefrovisie.nl/symposium
Programma:
10.00-10.15
Inloop

 

10.15-10.25
Welkom, inleiding symposium

Jos Barendregt, internist-nefroloog, NFN sectie bedrijfsvoering
Henriëtte van Wijk, voorzitter V&VN Dialyse & Nefrologie

10.25-10.45
Perspectief vanuit de patiënt

Hans Bart, directeur Nierpatiëntenvereniging Nederland

10.50-11.10
Perspectief vanuit de arts

Willem Jan Bos, internist-nefroloog, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

11.15-11.35
Perspectief vanuit de dialyseorganisatie

Inge van Drongelen, hoofd dialyseafdeling Treant Zorggroep

11.40-12.00
Perspectief vanuit de zorgverzekeraar

 

12.00-12.30
Discussie o.l.v. Marc Hemmelder, internist-nefroloog, bestuurder Nefrovisie

 

12.30-13.00
Lunch
Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 29 februari 2016 via nefrovisie.nl/symposium.