Consensusoverleg Normendocument Visitatie

De Commissie Herziening Visitatiesystematiek organiseert op donderdag 29 november 2018 een invitational conference om het concept Normendocument Visitatie Dialysecentra te bespreken met ruim 40 genodigden.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de nieuwe normen per hoofdstuk besproken worden en krijgen de genodigden gelegenheid om vanuit hun expertise commentaar te leveren. Na de Invitational zullen alle commentaren worden verwerkt en zal een definitief concept tijdens de NND 2019 ter besluitvorming aan de NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie worden voorgelegd.

Het concept Normendocument Visitatie Dialysecentra zal vanaf 15 november 2018 beschikbaar zijn en aan de genodigden worden toegezonden.

Invitational Conference
  • Datum en tijd: donderdag 29 november 2018 14:00 – 18:00 uur
  • Inloop: vanaf 13:00 met mogelijkheid tot lunch
  • Plaats: Nefrovisie (Moreelsepark 1, Utrecht)
  • Aanmelden kan tot en met 23 november 2018 via dit formulier.
 Programma
14.00 – 14.10 Welkom en stand van zaken
14.10 – 14.30 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten bij revisie
14.30 – 15.00 Hoofdstuk 2 Faciliteiten
15.00 – 16.00 Hoofdstuk 3 Organisatie van zorg
16.00 – 16.15 PAUZE
16.15 – 16.30 Hoofdstuk 4 Management
16.30 – 17.00 Hoofdstuk 5 Patiëntenperspectief
17.00 – 17.30 Hoofdstuk 6 Professionele ontwikkeling
17.30 – 17.45 Conclusies en afronding
17.45 – 18.00 Napraten met een drankje