Programma Invitational Conference 21 juni 2017: hoe zou u het kwaliteitssysteem voor nefrologische zorg verbeteren?

In het kader van de herziening van het kwaliteitssysteem dialyse, heeft de Plenaire Visitatie Commissie de afgelopen maanden in vier veldraadplegingen geïnventariseerd welke veranderingen de professionals in de dialysezorg wensen in het systeem van kwaliteitsborging (certificatie en visitatie).

Nu is het woord aan de stakeholders van de dialysezorg om hun mening hierover te geven tijdens deze Invitational Conference.
Aan de hand van een drietal inleidingen en de uitkomsten van de vier veldraadplegingen is er ruime gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De mening van alle stakeholders is van het allergrootste belang bij de herziening van het kwaliteitssysteem.

Invitational Conference:
  • Datum en tijd: woensdag 21 juni 2017 van 10.00-12.30 uur
  • Inloop: vanaf 9.45 uur
  • Plaats: Utrecht, Jaarbeurs, Beatrixgebouw
  • Aanmelden (niet meer van toepassing)
Programma:
10.00-10.05
Welkom en inleiding

Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder Nefrovisie

10.05-10.20
Uitkomsten Veldraadpleging

Marc ten Dam, voorzitter Commissie Kwaliteitssysteem Dialyse

10.20-10.45
Hoe zou u het kwaliteitssysteem voor nefrologische zorg verbeteren?

Inventarisatie olv Marc Hemmelder

10.45-11.10
Het patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie (certificatie en visitatie) van dialysezorg

Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek Nierpatiënten Vereniging Nederland

11.10-11.35
Visiteren op basis van de Leidraad FMS, een alternatief met meerwaarde?

Joppe Tra, adviseur Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten

11.35-12.00
HKZ-certificatie: het kan anders!

Kaat van der Haar, consultant NEN-HKZ Zorg en Welzijn

12.00-12.30
Discussie en conclusies

Marc Hemmelder

12.30
Lunch