Programma en presentaties Invitational Conference Verbetering kwaliteitssyteem nefrologische zorg

Programma Invitational Conference 21 juni 2017

10.00-10.05 uur: Welkom en inleiding – Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder Nefrovisie

10.05-10.20 uur: Uitkomsten Veldraadpleging – Marc ten Dam, voorzitter Commissie Kwaliteitssysteem Dialyse (presentatie)

10.20-10.45 uur: Hoe zou u het kwaliteitssysteem voor nefrologische zorg verbeteren?

– Inventarisatie onder leiding van Marc Hemmelder

10.45-11.10 uur: Het patiëntperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg – Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek (NVN) (presentatie)

11.10-11.35 uur: Visiteren op basis van de Leidraad FMS, een alternatief met meerwaarde? – Joppe Tra, adviseur Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (presentatie)

)11.35-12.00 uur: HKZ-certificatie: het kan anders! – Kaat van der Haar, consultant NEN-HKZ Zorg en Welzijn (presentatie)

12.00-12.30 uur:Discussie en conclusies – Marc Hemmelder

12.30 uur: Lunch