Uitgestelde PD training

Probleemstelling: De keuze voor peritoneaal dialyse als beoogde behandeling hangt onder andere af van de mogelijkheid om de patiënt de noodzakelijke vaardigheden (zelfzorg) bij te brengen. Zeker bij patiënten die zich acuut presenteren met nierfalen is dit moeilijk in te schatten. Naast de ervaring van het behandelend team kunnen verschillende patiënt-gebonden factoren een succesvolle training... Lees verder »