Uitgestelde PD training

bewBUIKDIALYSE_MG_3830Probleemstelling:

De keuze voor peritoneaal dialyse als beoogde behandeling hangt onder andere af van de mogelijkheid om de patiënt de noodzakelijke vaardigheden (zelfzorg) bij te brengen. Zeker bij patiënten die zich acuut presenteren met nierfalen is dit moeilijk in te schatten. Naast de ervaring van het behandelend team kunnen verschillende patiënt-gebonden factoren een succesvolle training in de weg staan. Belemmeringen kunnen zijn:
– algemeen ziek zijn, waaronder uremie, pijn.
– verminderde motivatie door het emotioneel uit balans zijn van de patiënt
– concentratiestoornissen samenhangend met medicatie waaronder pijnstillers.

Doelstelling:

Het faciliteren van zelfstandige (PD) behandeling.

Acties:

Wij maakten afspraken met thuiszorgorganisaties en trainden het personeel in het doen van APD handelingen.
Klinisch wordt APD in 3 dagen opgestart. De eerste dag starten we met handmatige wisselingen, de 2e dag doen we een APD proefsessie van 5-6 uur en op de ochtend van de 3e dag nog een keer een sessie van 2 uur. De PD verpleegkundige installeert ’s middags de APD apparatuur bij de patiënt thuis en draagt de uitvoering over aan de thuiszorg, die de patiënt ’s avonds voor het eerst thuis aansluit.
De eerste dagen is er telefonisch contact met de thuiszorg en wordt het programma zonodig bijgesteld. Daarna is het contact wekelijks en peilen we tevens de motivatie van de patiënt om de regie te krijgen over wat nu een belangrijk deel van zijn leven is geworden. De ervaring leert dat dit meestal al na 2 weken het geval is.
Hierna start een geïndividualiseerde training. Een MRSA-positieve patiënt werd thuis getraind, anderen kwamen 1 tot 2x per week voor een aangepaste training naar het ziekenhuis. Het aangeleerde kan de patiënt nu thuis zelf uitvoeren onder toezicht van de thuiszorg. Hoe lang deze periode duurt is per situatie verschillend en kan variëren van een paar dagen tot enkele weken.
Al met al bevordert deze methode een vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis en krijgt de patiënt de ruimte die hij nodig heeft om de behandeling onder de knie te krijgen.

Evaluatie:

Zowel het tijdstip als de manier waarop een patiënt het beste in de zelfzorg van zijn PD behandeling kan worden getraind zijn sterk afhankelijk van individuele omstandigheden: het betreft maatwerk. Dankzij de beschreven methode is zelfstandig PD op termijn mogelijk bij patiënten bij wie dit in eerste instantie niet mogelijk lijkt.