Draaien na Drinken

VIAProbleemstelling:

Een vochtbeperking als medisch advies voor patiënten met nierinsufficiëntie en ernstig hartfalen blijkt in de praktijk knelpunten met zich mee te brengen. Er is sprake van dorstbeleving, onvoldoende inzicht in de vochtinname en kennistekort waardoor patiënten de vochtbeperking inadequaat hanteren.

Doelstelling:

Zelfmanagement, self-efficacy en sociale steun dragen bij aan therapietrouw ten aanzien van de vochtbeperking. Evenals kennis en inzicht. Deze dienen vergroot te worden.

Acties:

Een vernieuwend instrument in de vorm van een draaischijf lijkt op bovenstaande gebieden te anticiperen. Na drinken draait de patiënt aan een schijf waardoor hij tot inzicht komt in zijn drinktempo. Een betere verdeling over de dag en daarmee dorstvermindering zal het gevolg zijn. Onder andere zelfmanagement wordt hiermee gestimuleerd. Het instrument zal uiteindelijk kunnen zorgen voor een adequate hantering van de vochtbeperking.

Evaluatie:

Diverse ziekenhuizen en dialyseinstellingen in Nederland hebben het instrument opgenomen, zowel de draaischijf van 1500 ml als 1000 ml. De draaischijf van 800 ml is in ontwikkeling. Voor vragen of het bestellen van het instrument kunt u contact opnemen met de contactpersoon. De kosten bedragen 2,30 euro per stuk.