Kwaliteitsvisitatie

Om de kwaliteit van zorg te blijven monitoren, ondersteunt Nefrovisie bij kwaliteitsvisitaties. Bij een kwaliteitsvisitaties toetst een visitatiecommissie een dialysecentrum op het beroepsmatig handelen en het kwaliteitsmanagementsysteem. Toetsing vindt plaats aan daartoe vastgestelde normen. 

In 1999 is het eerste certificatieschema voor de dialyse verschenen. De afgelopen jaren is dit met regelmaat aangepast aan moderne inzichten en veranderende normeringen. In 2019 is het kwaliteitssysteem voor dialyse volledig vernieuwt. De aanpassingen zijn goedgekeurd door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de V&VN Dialyse en Nefrologie, daarnaast zijn de aanpassingen goedgekeurd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Sinds 2019 is het kwaliteitssysteem voor dialysecentra tweeledig: een beroepsinhoudelijke visitatie en een kwaliteitsmanagement-certificering of -accreditatie.  

  • Werkwijze
  • Patiëntenparticipatie
  • Visitatie
  • Accreditatie/Certificering

Visitatoren van de PVC toetsen het beroepsinhoudelijk handelen. Dit doen zij op basis van het Normendocument Visitatie Dialysecentra en met de benchmarkrapporten van de gegevens uit Nefrodata. Hierbij gebruiken de visitatoren de tracer-methodiek.

De PVC bestaat uit ervaren internist-nefrologen en dialyseverpleegkundigen. Het lidmaatschap en de werkwijze van de PVC zijn  reglementair  vastgelegd.

De visitatie vindt eenmaal per 4 jaar plaats met een fysiek bezoek. Aan de visitatie gaat een kwaliteitscontrole op de invoer van de Nefrodata-gegevens vooraf: de dataverificatie. Hierbij worden steekproefsgewijs de Nefrodata-gegevens gecontroleerd met de brongegevens in het dialysecentrum. Dit vindt meestal online plaats.

Nefrovisie ondersteunt het visitatieproces: wij plannen de visitatiebezoeken, helpen bij het uitwerken van rapportages, regelen de financiën, voeren de dataverificatie uit en faciliteren de aanlevering en uitwisseling van documenten. De online visitatietool Exata biedt tijdens het gehele visitatieproces een veilige en efficiënte manier van werken. Daarnaast organiseren wij de vergaderingen van de PVC  en zorgen wij voor de secretariële ondersteuning hierbij. Het normendocument wordt daarnaast met behulp van Nefrovisie gereviewd en zonodig aangepast. De laatste versie is altijd op de website van Nefrovisie beschikbaar.

Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via visitatie@nefrovisie.nl.

Toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem vindt plaats op basis van de HKZ-norm of het ZKN-keurmerk. Dialysecentra die bij een ziekenhuis horen, kunnen het kwaliteitsmanagement laten toetsen in het kader van een ziekenhuisbrede accreditatie of certificering. Voorbeelden hiervan zijn: Qualicor Europe-accreditatie, JCI-accreditatie of ISO-certificatie . 

 Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via  visitatie@nefrovisie.nl. 

  • Algemeen

Patiëntenparticipatie

De Plenaire Visitatie Commissie wil patiënten meer betrekken in het kwaliteitssysteem. In een pilotonderzoek, uitgevoerd in 2022, is onderzocht wat de meerwaarde is van deelname van patiënten als ervaringsdeskundige aan de visitatie. 

De pilot is uitgevoerd bij 4 visitaties. Onderdeel van deze pilot waren interviews door een ervaringsdeskundige met patiënten van het gevisiteerde centrum. De conclusie van de pilot is dat door de inbreng van ervaringsdeskundigen een completer beeld ontstaat van de kwaliteit van zorg. De organisatie rondom deelname van de ervaringsdeskundige moet wel verbeterd worden. Het project zal dan ook vervolgd worden met een nieuwe pilotstudie. 

Bekijk voor meer informatie over de pilot patiëntparticipatie de  website van de NVN. 

 

Visitatoren van de PVC toetsen het beroepsinhoudelijk handelen. Dit doen zij op basis van het Normendocument Visitatie Dialysecentra en met de benchmarkrapporten van de gegevens uit Nefrodata. Hierbij gebruiken de visitatoren de tracer-methodiek.

De PVC bestaat uit ervaren internist-nefrologen en dialyseverpleegkundigen. Het lidmaatschap en de werkwijze van de PVC zijn  reglementair  vastgelegd.

De visitatie vindt eenmaal per 4 jaar plaats met een fysiek bezoek. Aan de visitatie gaat een kwaliteitscontrole op de invoer van de Nefrodata-gegevens vooraf: de dataverificatie. Hierbij worden steekproefsgewijs de Nefrodata-gegevens gecontroleerd met de brongegevens in het dialysecentrum. Dit vindt meestal online plaats.

Nefrovisie ondersteunt het visitatieproces: wij plannen de visitatiebezoeken, helpen bij het uitwerken van rapportages, regelen de financiën, voeren de dataverificatie uit en faciliteren de aanlevering en uitwisseling van documenten. De online visitatietool Exata biedt tijdens het gehele visitatieproces een veilige en efficiënte manier van werken. Daarnaast organiseren wij de vergaderingen van de PVC  en zorgen wij voor de secretariële ondersteuning hierbij. Het normendocument wordt daarnaast met behulp van Nefrovisie gereviewd en zonodig aangepast. De laatste versie is altijd op de website van Nefrovisie beschikbaar.

Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via visitatie@nefrovisie.nl.

Toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem vindt plaats op basis van de HKZ-norm of het ZKN-keurmerk. Dialysecentra die bij een ziekenhuis horen, kunnen het kwaliteitsmanagement laten toetsen in het kader van een ziekenhuisbrede accreditatie of certificering. Voorbeelden hiervan zijn: Qualicor Europe-accreditatie, JCI-accreditatie of ISO-certificatie . 

 Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via  visitatie@nefrovisie.nl. 

Patiëntenparticipatie

De Plenaire Visitatie Commissie wil patiënten meer betrekken in het kwaliteitssysteem. In een pilotonderzoek, uitgevoerd in 2022, is onderzocht wat de meerwaarde is van deelname van patiënten als ervaringsdeskundige aan de visitatie. 

De pilot is uitgevoerd bij 4 visitaties. Onderdeel van deze pilot waren interviews door een ervaringsdeskundige met patiënten van het gevisiteerde centrum. De conclusie van de pilot is dat door de inbreng van ervaringsdeskundigen een completer beeld ontstaat van de kwaliteit van zorg. De organisatie rondom deelname van de ervaringsdeskundige moet wel verbeterd worden. Het project zal dan ook vervolgd worden met een nieuwe pilotstudie. 

Bekijk voor meer informatie over de pilot patiëntparticipatie de  website van de NVN. 

 

Toon de inhoud van deze pagina
Kwaliteitsvisitatie – Werkwijze
Visitatie
Accreditatie/Certificering
Kwaliteitsvisitatie – Patiëntenparticipatie
Algemeen