Samen met professionals en patiënten werken wij aan betere nierzorg

Informatiebeveiliging

Nefrovisie verwerkt veel informatie, zoals de patiëntgegevens in Nefrodata, maar bijvoorbeeld ook alle informatie rondom de visitatie. Wij vinden het van groot belang om aan patiënten, de dialysecentra en onze relaties te laten zien dat we met zorg en aandacht voor informatiebeveiliging met al deze gegevens omgaan. Daarom zijn wij sinds 2020 NEN 7510-gecertificeerd. Met het certificaat toont Nefrovisie aan dat de risico’s rondom de verwerking van gegevens (en patiëntgegevens in het bijzonder) door beveiligingsmaatregelen zijn teruggebracht tot een acceptabel.

Lees verder

Privacybeleid

Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn hangt af van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig.

Lees verder

Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u de inhoudelijke en financiële jaarverslagen. In het inhoudelijke jaarverslag leest u over de activiteiten van Nefrovisie van het desbetreffende jaar. Het financieel jaarverslag geeft inzicht in de financiën van Nefrovisie en de besteding van de middelen. Vanaf 2022 vindt u beide verslagen in één document. Jaarverslag Nefrovisie 2023 Archief Jaarverslag Nefrovisie 2022 Inhoudelijk jaarverslag Jaarverslag Nefrovisie 2021 Jaarverslag Nefrovisie 2020 Jaarverslag Nefrovisie 2019 Jaarverslag Nefrovisie 2018 Jaarverslag Nefrovisie 2017 Jaarverslag Nefrovisie 2016 Jaarverslag Nefrovisie 2015.

Lees verder

Organisatie

Nefrovisie ondersteunt het landelijke kwaliteitssysteem in de nierzorg. Wij helpen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij: het uitvoeren van de landelijke registratie Nefrodata het maken van rapportages met uitkomsten uit Nefrodata het beschikbaar stellen van PROMs-vragenlijsten voor patiënten via de dialysecentra het uitvoeren van de kwaliteitsvisitaties het verzamelen en beheren van gegevens voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die als doel hebben de kwaliteit van zorg te verbeteren het stimuleren van vernieuwingen in de nierzorg het gezamenlijke keuzetraject van patiënt en zorgverlener het.

Lees verder

Strategie en Beleid

Visie Iedereen met een nierziekte heeft recht op de beste en op passende zorg. Het streven naar de beste zorg wordt ondersteund door een landelijk kwaliteitssysteem, gericht op het hele zorgtraject. Om de zorg passend te maken, krijgen patiënten en zorgverleners optimale ondersteuning bij de keuzes waarvoor zij komen te staan. Informatie over te verwachten zorguitkomsten hoort bij deze ondersteuning. Missie Nefrovisie ondersteunt de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners en patiëntenorganisaties in het optimaliseren van de nierzorg. Dit.

Lees verder

Opleidingen

Kennis en kunde zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Nefrovisie verzorgt daarom verschillende trainingen voor professionals in de nefrologie. Wij ontwikkelen de opleidingen op basis van vragen vanuit de instellingen. We bieden deze budgetneutraal aan. Nefrovisie is CRKBO-geaccrediteerd. Wij werken met opleidingen en trainingen die zo veel mogelijk geaccrediteerd zijn. Op dit moment bieden wij de volgende trainingen aan: Training Tracer Audit Verdiepingscursus voor ervaren auditoren Heb jij suggesties voor nieuwe trainingen? Geef dit dan hier aan. Op al onze opleidingen zijn.

Lees verder