Organisatie

Het bestuur van Nefrovisie bestaat uit zes leden, waarvan er drie nefroloog (klinisch lid NFN) zijn. Tevens zijn de paramedische beroepsgroepen vertegenwoordigd in het bestuur. Twee van de nefrologen zijn tevens voorzitter van respectievelijk de Kwaliteitscommissie NFN en de Commissie Registratie en Onderzoek NFN. De derde nefroloog is uitvoerend bestuurder en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau. De overige bestuursleden zijn geselecteerd op basis van specifieke deskundigheid. Inbreng van de overige professionals uit de nefrologische zorg wordt georganiseerd via twee adviesraden: de Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad.

De uitvoerend bestuurder ontvangt een beloning die aansluit bij de Wet Normering Topinkomens (WNT). De niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen een vergoeding die gebaseerd is op de Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Uitvoerend bestuurder:

Marc Hemmelder
Dr. M.H. Hemmelder
088 770 55 00
m.hemmelder@nefrovisie.nl

Niet-uitvoerend bestuurders:

Ir. V. Baalman Voorzitter, aandachtsgebied gezondheidszorg algemeen
Prof. dr. F.J. van Ittersum Vertegenwoordiger commissie Registratie en Onderzoek NFN
Dr. H.F.H. Brulez Vertegenwoordiger NFN
Mevr. drs. T. Ketting, RA Vertegenwoordiger NVN
Mevr. M. Bosker Vertegenwoordiger paramedische beroepsgroepen in de nefrologie
Dr. S.P. Berger Aandachtsgebied niertransplantatie

Medewerkers

Heleen Boelens Heleen Boelens
Visitatie en Certificering
088 770 55 00
h.boelens@nefrovisie.nl
Angela Gallé
Projectmanager ICT
088 770 55 00
a.galle@nefrovisie.nl
Lara Heuveling Lara Heuveling
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
l.heuveling@nefrovisie.nl
Tiny Hoekstra Tiny Hoekstra
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
t.hoekstra@nefrovisie.nl
Boudewijn de Jong Boudewijn de Jong
Visitatie en Certificering
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
b.dejong@nefrovisie.nl
Anneke Jorna Anneke Jorna
Richtlijnen en Indicatoren
088 770 55 00
a.jorna@nefrovisie.nl
Martijn Leegte Martijn Leegte
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
m.leegte@nefrovisie.nl
Lydia Teer Lydia Teer
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
l.teer@nefrovisie.nl
Sylvia Vogelaar Sylvia Vogelaar
Functionaris Gegevensbescherming / Security Officer
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
s.vogelaar@nefrovisie.nl
Hennie van IJzerloo Hennie van IJzerloo
Visitatie en Certificering
088 770 55 89
h.vanijzerloo@nefrovisie.nl
Willemijn Schönfeldt
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
w.schonfeldt@nefrovisie.nl
Op alle medewerkers in dienst van Nefrovisie is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.