Organisatie

Het bestuur van Nefrovisie bestaat uit zeven leden, waarvan er drie nefroloog (klinisch lid NFN) zijn. Tevens zijn de paramedische beroepsgroepen vertegenwoordigd in het bestuur. Twee van de nefrologen zijn tevens voorzitter van respectievelijk de Kwaliteitscommissie NFN en de Commissie Registratie en Onderzoek NFN. De derde nefroloog is uitvoerend bestuurder en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau. De overige bestuursleden zijn geselecteerd op basis van specifieke deskundigheid. Inbreng van de overige professionals uit de nefrologische zorg wordt georganiseerd via twee adviesraden: de Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad.

De uitvoerend bestuurder ontvangt een beloning die aansluit bij de Wet Normering Topinkomens (WNT). De niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen een vergoeding die gebaseerd is op de Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Uitvoerend bestuurder:

Dr. M.A.G.J. ten Dam
088 770 55 00
m.tendam@nefrovisie.nl

Niet-uitvoerend bestuurders:

Drs. M. Verweij Voorzitter, aandachtsgebied gezondheidszorg algemeen
Dr. M.H. Hemmelder Vertegenwoordiger commissie Registratie en Onderzoek NFN a.i.
Dhr. D.J. de Jonge Vertegenwoordiger NVN
Dr. P.T. Luik Voorzitter sectie Kwaliteitsborging
Dr. A.P.J. de Vries Aandachtsgebied niertransplantatie
Mevr. J. van der Vuurst Vertegenwoordiger beroepsvereniging V&VN Dialyse & Nefrologie

Medewerkers

Lara Heuveling
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
l.heuveling@nefrovisie.nl
Tiny Hoekstra
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
t.hoekstra@nefrovisie.nl
Boudewijn de Jong
Visitatie en Certificering
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
b.dejong@nefrovisie.nl
Martijn Leegte
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
m.leegte@nefrovisie.nl
Patricia Verschoor
Registratie en Onderzoek
088 770 55 00
p.verschoor@nefrovisie.nl
Willemijn Schönfeldt
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
w.schonfeldt@nefrovisie.nl
Lydia Teer
Algemene en financiële ondersteuning
088 770 55 00
l.teer@nefrovisie.nl
Wilma van Dijk
Senior beleidsmedewerker
088 770 55 00
w.vandijk@nefrovisie.nl
Op alle medewerkers in dienst van Nefrovisie is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.