Opleiding ‘Prospectieve risico-inventarisatie’ (PRI)

Nefrovisie organiseert op regelmatige basis de opleiding ‘Prospectieve risico-inventarisatie’ (PRI). Het houden van een PRI is een vast onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Met een PRI bekijkt u de zorgprocessen vooraf op mogelijke risico’s. Om te voorkomen dat deze risico’s tot ongewenste gebeurtenissen leiden, bouwen we barrières en/of vangnetten in of richten we het zorgproces net iets anders in. Hiermee willen we de risico’s verminderen of er in ieder geval voor zorgen dat ze niet tot schade voor de patiënt of medewerker leiden.

Er is momenteel geen opleiding PRI gepland. Uw interesse voor een volgende PRI-opleiding kunt u kenbaar maken via een mail naar opleidingen@nefrovisie.nl

Doel
Verwerven van kennis ten aanzien van het begeleiden van een prospectieve risico-inventarisatie (PRI).

Situatie
In uw organisatie is het uitvoeren van Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI) een verplicht onderdeel. Het kost erg veel tijd en over de aanpak zijn nog een aantal vragen. Een van de medewerkers begeleidt de PRI. De aanpak van de PRI en de rol van de begeleider zijn nog niet helemaal duidelijk. In deze opleiding leert u de PRI op een effectieve én efficiënte manier in te richten en te begeleiden.

Doelgroep
Bij voorkeur kwaliteitsfunctionarissen en interne auditoren.

Leerdoelen
Na de opleiding bent u in staat om:

  • De organisatie van de PRI goed uit te voeren
  • De werkwijze van de PRI goed over te brengen op het PRI-team
  • De PRI effectief te begeleiden

Opzet
De opleiding bestaat deels uit het leren kennen van een effectieve vorm van het uitvoeren van de PRI. Daarnaast wordt praktisch geoefend met de belangrijkste elementen.

Programma

  • Opmaat, werkwijze en toelichten programma
  • Vragen inbrengen naar aanleiding van de ervaringen van de deelnemers
  • De aanpak van de PRI
  • Oefenen met de aanpak
  • Introductie en begeleiding PRI bij het team

Dag: Er is momenteel geen opleiding PRI gepland. Uw interesse voor een volgende PRI-opleiding kunt u kenbaar maken via een mail naar opleidingen@nefrovisie.nl
Locatie:
Nefrovisie, Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht
Duur: 1 dag
Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 10
Kosten: € 250,- (inclusief cursusmateriaal)
Voorbereiding en studiebelasting: 0 uur
Accreditatie: accreditatie is aangevraagd. Accreditatiepunten: 6
Diploma: certificaat van deelname
Van toepassing zijn de Voorwaarden opleidingen Nefrovisie