EQUAL

De EQUAL studie is een prospectief, multi-center, observationeel onderzoek in 6 Europese landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen en Zweden). De studie includeert 3000 predialyse patiënten van 65 jaar e.o. die voor een periode van 4 jaar worden gevolgd. Patiënten dienen in de afgelopen 6 maanden voor het eerst een eGFR ≤ 20mL/min/1.732... Lees verder »