DIALOGICA

De 'DIALysis or not: Outcomes in older kidney patients with GerIatriC Assessment' (DIALOGICA) zorgevaluatie vergelijkt de kwaliteit van leven van ouderen van 70 jaar of ouder die kiezen voor dialysebehandeling of conservatieve therapie. Daarnaast kijkt men naar de levensverwachting, kosten, zelfstandigheid, ziekenhuisopnames en tevredenheid van de behandelkeuze. Patiënten krijgen jaarlijks een combinatie van vragenlijsten en tests, een zogenoemd 'nefrogeriatrisch... Lees verder »

PROMs Nefrologie

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven uitkomsten van zorg vanuit het belangrijke perspectief van de patiënt. Nefrovisie is op 1 februari 2016, samen met NVN, NFN en LUMC, gestart met het project ‘Ontwikkeling en validering van PROMs nefrologie’. De eerste twee fasen van het project worden mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het programma Kwaliteit,... Lees verder »

Nederlandse Nieratlas

In dit project wordt informatie over zorg aan mensen met nierziekten en de daarbij behorende kosten letterlijk in kaart gebracht. Dit gebeurt op de website nederlandsenieratlas.nl, die tijdens het project wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar oorzaken van (regionale) verschillen in zorg(kosten) op het gebied van nierziekten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van... Lees verder »

EQUAL

De EQUAL studie is een prospectief, multi-center, observationeel onderzoek in 6 Europese landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen en Zweden). De studie includeert 3000 predialyse patiënten van 65 jaar e.o. die voor een periode van 4 jaar worden gevolgd. Patiënten dienen in de afgelopen 6 maanden voor het eerst een eGFR ≤ 20mL/min/1.732... Lees verder »