Nederlandse Nieratlas

In dit project wordt informatie over zorg aan mensen met nierziekten en de daarbij behorende kosten letterlijk in kaart gebracht. Dit gebeurt op de website nederlandsenieratlas.nl, die tijdens het project wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar oorzaken van (regionale) verschillen in zorg(kosten) op het gebied van nierziekten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data van Vektis. Vektis beschikt over alle gegevens betreffende medicijngebruik, de verrichtingen van huisartsen en ziekenhuizen en alle overige vormen van verzekerde zorg in heel Nederland. Het project is een samenwerkingsverband tussen het AMC, het Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie. De Nierstichting financiert het project.

De Nederlandse Nieratlas zal landelijke cijfers opleveren, die mogelijkheden bieden voor internationale vergelijking, en ook eventuele regionale verschillen in de zorg en de daarbij behorende zorgkosten van nierziekten zichtbaar maken. Onderzoek naar de oorzaken van de regionale verschillen in de zorg op het gebied van nierziekten kan mogelijk handvatten opleveren ter preventie van nierziekten en hun complicaties en een aanzet geven tot verbeteringen in de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep. Eén en ander zou een bijdrage kunnen leveren aan een reductie van gezondheidsproblemen en een verlaging van de zorgkosten.

Na afloop van het drie jaar durende ontwikkelingsproject is het de bedoeling om de atlas up-to-date te houden. De atlas is dus ook bedoeld als een belangrijk ankerpunt voor het monitoren van toekomstige data.