EQUAL

EQUAL LOGODe EQUAL studie is een prospectief, multi-center, observationeel onderzoek in 6 Europese landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen en Zweden). De studie includeert 3000 predialyse patiënten van 65 jaar e.o. die voor een periode van 4 jaar worden gevolgd. Patiënten dienen in de afgelopen 6 maanden voor het eerst een eGFR ≤ 20mL/min/1.732 te hebben (gehad) om mee te kunnen doen aan de EQUAL studie. Op baseline en 6-maandelijkse follow-up bezoeken worden patiënten en artsen gevraagd om vragenlijsten in te vullen over klinische en psychosociale kenmerken van de patiënten. Daarnaast worden gegevens over bloedbepalingen en urinebepalingen verzameld. Tweemaal gedurende de studie wordt spijtmateriaal verzameld voor extra bepalingen.

Het doel van de EQUAL-studie is:

  • Het vergelijken van de overleving en kwaliteit van leven tussen oudere patiënten die met een hoge nierfunctie ten opzichte van patiënten die    met een lage nierfunctie met dialyse zijn gestart en tussen oudere patiënten die met veel ten opzichte van weinig symptomen en klachten zijn gestart.
  • Inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de symptomen en klachten in oudere patiënten met nierziektestadium 4 en 5.
  • Een beslisboom (algoritme) ontwikkelen die artsen kan helpen bij het beslissen wanneer met dialyse gestart moet worden in oudere patiënten.
  • Inzicht verschaffen in de besluitvorming met betrekking tot wanneer dialyse wordt gestart bij oudere patiënten.

Coördinatie:

  • De EQUAL studie wordt internationaal gecoördineerd door het ERA-EDTA registratiebureau in het AMC. De coördinatoren zijn dr. Kitty Jager en drs. Nick Chesnaye.
  • De Nederlandse coördinatie ligt bij de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC. Prof. dr. Friedo Dekker is hierbij betrokken, samen met onderzoekers Chava Ramspek en Edouard Fu.