Nieuws

Onderzoek naar effecten registratie en visitatie op kwaliteit nefrologische zorg

Nefrovisie is gestart met twee onderzoeken waarin we analyseren in hoeverre de registratie en de visitatie bijdragen aan betere zorguitkomsten. Beide onderzoeken worden financieel ondersteund door een ZonMw-subsidie.

Het eerste onderzoek, met de titel “Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering”, wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal andere kwaliteitsregistraties, te weten DICA, LROI, NICE en NHR. Dit onderzoek richt zich op de toepassing van uitkomstinformatie in de kwaliteitscyclus van ziekenhuizen. Hiervoor heeft Nefrovisie enkele weken geleden een enquête gestuurd naar het duale management van de dialysecentra. Hierop volgen verdiepende interviews met centra die zich daarvoor aangemeld hebben.
Met de resultaten hopen we in beeld te brengen welke aanpak wel en niet werkt om zo een aantal goede praktijkvoorbeelden in de nefrologie, maar ook in andere vakgebieden, te identificeren. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in de tweede helft van 2022.

Het tweede onderzoek, getiteld ”Showcase nefrologie”, wordt uitgevoerd in samenwerking met de Santeon ziekenhuizen. Het kwaliteitssysteem zoals de nefrologie dat ontwikkeld heeft, kan een voorbeeld zijn voor andere vakgebieden en verdient daarom een plek in de etalage. In het eerste deel worden de door Nefrovisie georganiseerde registratie en visitatie beschreven, evenals het door Santeon ontwikkelde leer- en verbetersysteem en het dashboard waarmee patiënten inzage krijgen in hun uitslagen. Het tweede deel van dit onderzoek is meer analyserend.  Vragen die aan bod komen zijn: is het zorgproces door registratie en visitatie aangepast? Zijn de uitkomsten van de zorg veranderd? Kunnen richtlijnen aangepast worden op basis van in de praktijk verzamelde informatie? Dit onderdeel zal door een promovendus uitgevoerd worden onder begeleiding van professor Willem Jan Bos.

Met beide onderzoeken hopen we relevante informatie te verkrijgen waarmee de kwaliteitscyclus van de zorg voor patiënten met chronische nierschade verder versterkt kan worden.