Nieratlas maakt kosten en feiten van zorg voor patiënten met chronisch nierfalen in Nederland inzichtelijk


Hoe staat het met de zorg voor nierpatiënten in Limburg? En hoe in Zeeland? Om inzicht te krijgen in landelijke feiten over de zorg voor mensen met chronisch nierfalen en de kosten daarvan is er een nieratlas ontwikkeld. De Nierstichting heeft in 2016 een subsidie toegekend aan het Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie om de nieratlas te ontwikkelen. Gegevens in de nieratlas komen uit de verzekeringsdatabase (Vektis). Vektis verzamelt gegevens op basis van gedeclareerde zorg bij de zorgverzekeraars. Deze gegevens betreffen voorgeschreven medicijnen, de verrichtingen van huisartsen en ziekenhuizen en alle overige vormen van verzekerde zorg. 

Regionale verschillen in kaart

De nieratlas gaat over patiënten met chronisch nierfalen. Sommigen van hen worden behandeld met dialyse of een niertransplantatie. De nieratlas levert nieuwe inzichten op landelijke niveau, maar ook per regio. Het percentage ziekenhuisopnames bij dialysepatiënten is bijvoorbeeld hoger in Groningen (69%) dan in Utrecht (53%). Onderzoek naar de oorzaken van regionale verschillen in de zorg kan handvatten opleveren ter preventie van nierziekten en complicaties, verbeteringen in de kwaliteit van deze zorg en verlaging van de zorgkosten.

Lancering website

De website nieratlas.nl gaat op 12 december 2019 in werking. De nieratlas zal jaarlijks worden geüpdatet in samenwerking tussen Nefrovisie en Vektis. Hiermee is er een belangrijk ankerpunt voor het monitoren van toekomstige data over nierzorg tot stand gekomen.