COVID-19: registratie in Renine – update oktober

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

Op dit moment bevat de registratie 242 COVID-19-dialysepatiënten. Hier vindt u een analyse van de gegevens.

Ook in de dialysepopulatie is er duidelijk sprake van een tweede golf. Vanaf juli zijn in Renine 80 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd. Tijdens de tweede golf is het merendeel van de patiënten afkomstig uit Zuid-Holland. Van de patiënten met COVID-19 is in totaal 22% overleden, 28% van de patiënten uit de eerste golf en 10% van de patiënten uit de tweede golf. Tijdens de tweede golf is het aandeel patiënten jonger dan 65 jaar hoger, wat een mogelijk deel een verklaring kan zijn voor de lagere sterfte. De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is.

We danken alle centra voor de extra registratie-inspanning.