Succesvolle gebruikersinstructie Renine

In december hebben Lara Heuveling en Sylvia Vogelaar van Nefrovisie vier gebruikersinstructies verzorgd voor de dialysecentra, waarvan één in Isala Dialysecentrum in Zwolle en drie in Utrecht bij Nefrovisie. In twee uur gaven zij uitleg over de module patiëntbeheer, de uploadmodule en aanlevering van Diamantberichten. Ook lichtten zij de rapportages en de vernieuwde jaarcontrole toe. Daarnaast was er aandacht voor informatiebeveiliging en toekomstige ontwikkelingen.

De gebruikersinstructies zijn goed bezocht. Van driekwart van de centra waren één of meer personen aanwezig. In totaal waren er 73 deelnemers; onder andere medisch secretaresses, applicatiebeheerders, dialyseverpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen en nefrologen.

Aan de hand van casussen met fictieve patiënten is uitleg gegeven over de verschillende toepassingen binnen de centrumportal. De ervaringen van de deelnemers met het gebruik van de applicatie lopen zeer uiteen. Zo waren er deelnemers die net in dienst zijn en nog moeten starten met de invoer van de Reninegegevens. Ook waren ervaren gebruikers aanwezig met diverse inhoudelijke vragen op het gebied van bijvoorbeeld aanlevering vanuit Diamant.

Feedback

Uit de feedback bleek dat de presentatie veel duidelijkheid verschafte. De deelnemers ervoeren de instructie als helder en nuttig. Zij vonden het prettig om een preview te zien van de vernieuwde jaarcontrole en hier uitleg over te krijgen. Ook waren zij verrast over de hoeveelheid gegevens die er voor centra uit Renine en de centrumportal te verkrijgen zijn.

Voor nieuwe (onervaren) gebruikers bevatte de presentatie van Nefrovisie veel informatie om te verwerken. Zij laten alles nog even op zich inwerken. Medewerkers van de verschillende centra wisselden ervaringen uit. Zo kwam onder andere ter sprake dat het voor aanlevering vanuit Diamant van groot belang is wat men in Diamant registreert, omdat de informatie uit Diamant naar Renine wordt gecommuniceerd zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit was een nuttige boodschap voor de centra die juist willen starten met aanleveren via deze methode.

Vervolg

Nefrovisie zal deze bijeenkomsten jaarlijks gaan organiseren. We zullen de gebruikers hierover tijdig informeren. Ook zal een jaarlijkse evaluatie onder alle gebruikers van de centrumportal plaatsvinden. De informatie uit de evaluatie en de wensen met betrekking tot de centrumportal nemen we mee als input voor de ontwikkeling van de applicatie en de rapportages.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lara Heuveling of Sylvia Vogelaar.