PROMs dialyse: eerste centra zijn gestart

Dialysepatiënten kunnen vanaf november 2018 zelf rapporteren over de door hen ervaren uitkomsten van behandeling (PROMs). Nefrovisie heeft daarvoor via de centrumportal in Nefrodata een online vragenlijst beschikbaar gesteld.

Alle patiënten die toestemming hebben gegeven voor registratie in de kwaliteitsregistratie Renine komen hiervoor in aanmerking. De vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Een vragenlijst bestaat uit 42 vragen. Direct na het invullen van de vragenlijst krijgen de patiënt en het centrum een terugkoppeling van de resultaten en score. Dit kan gebruikt worden in het gesprek van de patiënt met het behandelteam. Gebleken is dat daardoor ook andere onderwerpen ter sprake kunnen komen, onderwerpen die de patiënt belangrijk vindt.

Hoopgevende start

De vragenlijsten zijn nu ongeveer een half jaar beschikbaar en we zien dat circa 20 dialysecentra gestart zijn met het benaderen van patiënten. Ook zien we dat patiënten vragenlijsten invullen.
Wij weten bovendien dat verschillende centra zich voorbereiden om PROMs toe te gaan passen.
De grafieken hieronder geven de stand van zaken weer.

Na de zomer gaan we aan één of twee centra vragen hoe zij vinden dat het verloopt en of er gebruik wordt gemaakt van de terugkoppeling. Deze evaluatie zullen we delen in een volgende nieuwsbrief. Indien er vragen zijn over de PROMs, dan vindt u wellicht een antwoord in de FAQ op onze website. Neem anders gerust contact op via proms@nefrovisie.nl