Ontwikkelagenda Renine 2018

Ook in 2018 ontwikkelen we Renine verder samen met onze datawarehouse partner IVZ. Er zijn in totaal drie releases gepland.

  • De eerste release bevat een verbetering van de jaarcontrolefunctionaliteit. Centra krijgen overzichten waarin ze kunnen zien welke gegevens ontbreken of onvolledig zijn. De rapportages op landelijk en centrumniveau worden uitgebreid met een aantal verzamelde indicatoren, zoals transplantatiegraad, therapiewisseling tussen hemodialyse en peritoneaal dialyse, het aantal peritonitiden en toegangskenmerken voor hemodialyse. Ook kan er in 2018 voor het eerst een beperkte set gegevens op centrumniveau aangeleverd worden uit Renine aan Dutch Hospital Data (DHD). Deze organisatie verzamelt die gegevens in Nederland via de portal OmniQ, ten behoeve van de verplichte kwaliteitsindicatoren voor Zorginzicht. Op dit moment moeten zorginstellingen deze data zelf aanleveren. Door ze uit Renine af te leiden nemen zowel de registratielast als de kans op fouten af. Centra kunnen nog wel correcties toepassen in de OmniQ portal indien zij dat noodzakelijk vinden.
  • De tweede release zal Renine voorbereiden op het verzamelen van gegevens van patiënten met chronische nierinsufficiëntie stadium 4-5 (eGFR<30 ml/min/1.73m2) voordat zij nierfunctievervanging ondergaan. Hierbij is het doel om data te genereren vanuit de bron. Dit betekent dat we gaan onderzoeken hoe we gegevens uit de diverse Elektronische Patiënten Dossiers (EPDs) kunnen uploaden naar Renine.
  • De derde release zal Renine voorbereiden op het registreren van Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs). Het gaat hier om vragenlijsten over uitkomsten van de zorg die aan de patiënten worden voorgelegd. Belangrijk is hierbij dat Renine in staat is om de uitkomsten individueel terug te koppelen aan patiënten en zorgverleners. PROMs kunnen dan onderdeel worden van het behandeltraject.

Nefrovisie heeft over deze ontwikkelingen inhoudelijk afstemming met de sectie Registratie van de NFN, waarna besluitvorming over de inhoud plaatsvindt door de NFN. Het bestuur van Nefrovisie neemt besluiten over de uitvoering.