Nieuwe release centrumportal Nefrodata januari 2018

Eind januari 2018 verschijnt er een nieuwe release van de centrumportal op Nefrodata. Hierin is onder andere naar aanleiding van de gebruikersevaluatie een aantal verbeteringen doorgevoerd. We lichten de belangrijkste wijzigingen kort toe.

Jaarcontrole

De jaarcontrole wordt uitgebreid met de onderdelen instroom, transplantatie, overlijden en beëindiging therapie. Door deze uitbreiding sluit de jaarcontrole beter aan op de rapportages. Ook worden er overzichten toegevoegd waarin zichtbaar wordt bij welke patiënten gegevens ontbreken. De jaarcontrole zal begin februari beschikbaar komen voor de centra.

Diamantaanlevering

Voor de centra die Diamant gebruiken wordt de logging van ingelezen Diamantberichten verbeterd. Er wordt in de nieuwe situatie een totaaloverzicht getoond van het aantal aangeleverde berichten en berichten die niet verwerkt zijn. In de logging zijn dan geen berichten meer zichtbaar die al verwerkt zijn, waardoor het geheel overzichtelijker is.

Rapportages

Bij de centrumrapportages worden de transplantaties nu weergegeven bij het transplantatiecentrum. Dit wordt straks veranderd in het verwijzende centrum, zodat elk dialysecentrum ziet hoeveel patiënten het verwezen heeft voor transplantatie aan het transplantatiecentrum.
In de centra die aan de pilot PROMs-NNL hebben deelgenomen, zal het voor bevoegde gebruikers ook mogelijk zijn om de PROMs-spiegelrapportage te downloaden in de centrumportal. In de toekomst kunnen ook de benchmarkresultaten van landelijk uitgevoerde PROMs-spiegelrapportages ingezien worden in de centrumportal.

Koppeling Renine-DHD

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks over vijf kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade (zie Verbeterpunten indicatoren). Met ingang van het rapportagejaar 2017 zal Nefrovisie een aantal componenten van de indicatoren extraheren uit Renine en in de DHD-portal OmniQ plaatsen. Dit zal een uniforme interpretatie van de definitie van de indicatoren bevorderen. Bijkomend voordeel is dat de registratielast voor de individuele zorginstellingen hierdoor vermindert. In de centrumportal zal zichtbaar zijn welke patiënten meegeteld zijn in de getallen die Renine in OmniQ plaatst.

We zullen de portalgebruikers informeren wanneer de nieuwe release in productie is gegaan en wat de exacte wijzigingen zijn.