Nieuwe en herziene richtlijnen

De nefrologische beroepsgroepen publiceren regelmatig nieuwe richtlijnen voor de zorg aan nierpatiënten. Nefrovisie verwijst waar mogelijk vanaf de zoekpagina voor richtlijnen naar de actuele versie van deze richtlijnen.  In de afgelopen maanden zijn enkele nieuwe of herziene richtlijnen verschenen:

  • De richtlijn Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet? is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn. Hier hebben internisten-nefrologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, internisten-ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, huisartsen en vertegenwoordigers van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) aan meegewerkt. De richtlijn is onlangs gepubliceerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan enkele instrumenten die de toepassing van deze richtlijn in de praktijk gemakkelijker zullen maken. In een volgende nieuwsbrief leest u er meer over.
  • Ook is de eerste versie van de richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen beschikbaar gekomen op 3 maart 2017. Op initiatief van het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) en IKNL, met medewerking van NFN en NVN, is deze richtlijn multidisciplinair samengesteld. Het is te raadplegen op pallialine.nl en in de app PalliArts.
  • Er is een nieuwe versie verschenen van de NFN-richtlijn Laboratoriumbepalingen en periodiek onderzoek bij stabiele dialysepatiënten (HD en PD). De oude richtlijn uit 2011 is hiermee vervallen.
  • Nieuw is de richtlijn Behandeling van patiënten met trombotische micro-angiopathie van NFN en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, in samenwerking met de landelijke werkgroep aHUS.
  • Enkele DNN-dieetrichtlijnen zijn geüpdatet: Dieet bij chronische nierschade, Dieet bij hemodialyse, Dieet bij peritoneale dialyse, Dieetadviezen bij kindernefrologie.
  • De multidisciplinaire richtlijnen Chronische Nierschade en Veilig gebruik van contrastmiddelen zijn recent in de commentaarfase gebracht. Naar verwachting worden deze in 2017 geautoriseerd.

Vragen over richtlijnen kunt u stellen aan Anneke Jorna.