Nieuwe bestuursvoorzitter Nefrovisie

De huidige voorzitter van Nefrovisie, ir. V.F.J. Baalman, heeft aangegeven zijn werkzaamheden te willen beëindigen per 1-7-2019. Het bestuur van Nefrovisie is de heer Baalman zeer erkentelijk voor zijn positieve inzet in de afgelopen jaren.

Het bestuur van Nefrovisie heeft per 1 juli 2019 de heer M. Verweij als voorzitter van het bestuur aangesteld. De heer Verweij is opgeleid als tropenarts en heeft leidinggegeven bij TNO en ZBO-College bouw zorgvoorzieningen. De laatste jaren is hij werkzaam als voorzitter Raad van Bestuur van ontwikkelingsorganisatie ICCO te Utrecht. Wij verwachten samen met de heer Verweij de goede samenwerking met onze partners te kunnen voortzetten.

Namens het bestuur,

Marc Hemmelder
uitvoerend bestuurder