Landelijke cijfers Renine 2018 beschikbaar

Begin mei is de jaarcontrole van Renine afgerond en sinds eind mei zijn de landelijke cijfers bijgewerkt en uitgebreid met gegevens over 2018. Deze cijfers en de bijbehorende grafieken zijn beschikbaar via Nefrodata. De dekkingsgraad is vergelijkbaar met vorige jaren. Voor het aantal patiënten op 31-12-2018 is dit 96% en voor de instroom van patiënten in 2018 93%. Verder blijkt dat het aanleveren van klinische gegevens steeds beter verloopt. Sinds de automatisering wordt 85% van deze gegevens aangeleverd. Dit levert extra informatie op die we kunnen gebruiken bij de kwaliteitsvisitaties. Alle centra worden hartelijk bedankt voor de inzet die gepleegd is om deze verbetering mogelijk te maken.