Jaarcontrole Renine over 2016

De jaarcontrole van de data die de dialysecentra aan Renine leveren, wordt voortaan via de centrumportal op Nefrodata beschikbaar gesteld. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De jaarcontrole wordt hierdoor wat later verstrekt dan gebruikelijk.

Ieder jaar verstuurt Nefrovisie eind februari de jaarcontrole aan de dialysecentra. De centra checken dan of het patiëntoverzicht van 1 januari juist en volledig is. De betrouwbaarheid van de gegevens in Renine is van groot belang voor de kwaliteit van de uitkomsten van analyses en de rapportages die gebruikt worden voor de visitatie. Zodra de jaarcontrole is afgerond, plaatst Nefrovisie de landelijke jaarcijfers op Nefrodata. De centra kunnen dan via de centrumportal zien hoe het eigen centrum zich verhoudt tot de andere centra in Nederland (benchmarking).
Er vindt structureel gegevensuitwisseling plaats over onder andere transplantaties vanuit de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR) in Renine. Dit doen we om het voor de centra zo makkelijk mogelijk te maken. In deze release van de centrumportal wordt ook dat geautomatiseerd. Dit maakt deel uit van de laatste fase van de vernieuwing van Renine. Momenteel evalueren de gebruikers het functioneren van de centrumportal. Deze input kunnen we gebruiken om de portal verder te verbeteren.

Uitbreiding Nefrodata en centrumportal

De jaarcontrole wordt dus toegevoegd aan de functionaliteit van de centrumportal en de transplantaties in Renine worden voortaan automatisch ingelezen. Daarnaast gaan we ook de rapportage uitbreiden, zowel landelijk als op centrumniveau. U hoort daar later meer over.

Voor vragen of nadere informatie kunt u e-mailen naar Sylvia Vogelaar.