Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling 2017

Nefrovisie heeft in samenwerking met het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT), de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervangende behandeling 2017 uitgebracht. In dit jaarboek staan onder andere gegevens die zijn afgeleid uit de jaarrapportages 2017 van Renine en de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR).

Voor het eerst zijn vergelijkende data van de Nederlandse transplantatiecentra opgenomen. Er blijkt meer dan een jaar verschil te bestaan tussen centra in de tijd die verstrijkt tussen start dialyse en transplantatie met een nier van een overleden donor. Verder onderzoek en correctie voor patiëntverschillen tussen centra is nodig om deze verschillen te begrijpen. Verder verschilt het aandeel preëmptieve levende donorniertransplantaties opmerkelijk tussen transplantatiecentra.

De kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade laten een stabiele uitkomst zien, waarbij de gemiddelde kwaliteit op goed niveau ligt. De vergelijking met Europese data laat zien dat er in Nederland meer patiënten nierfunctievervangende behandeling ondergaan. Wel ligt het aantal nieuwe patiënten iets lager dan het Europees gemiddelde. Postmortale niertransplantatie vindt in Nederland ten opzichte van Europa minder frequent plaats, terwijl Nederland bij levende donorniertransplantaties een hoger aantal scoort. De komende jaren zal duidelijk worden of de vernieuwde donorwetgeving hier verandering in brengt.

Met dit jaarboek geven we meer inzicht in de resultaten van nierfunctievervangende behandeling in Nederland. Deze informatie is onder andere van belang voor managers en beleidsmakers.
Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de jaarrapportages van Renine en de NOTR.

Tiny Hoekstra
Registratie en Onderzoek