COVID-19-pandemie: gegevens uit Renine [bijgewerkt]

De COVID-19-pandemie heeft veel gevolgen gehad voor patiënten met nierfunctievervangende therapie en voor de zorg voor deze patiënten. Om een goed beeld te krijgen van zowel de directe als de indirecte gevolgen van de COVID-19-pandemie analyseert Nefrovisie de gegevens uit Renine over 2020.  Hier willen we alvast een aantal belangrijke bevindingen delen. Uitgebreidere analyses zullen in het jaarrapport Renine worden beschreven.

COVID-19 in de dialysepopulatie

Sinds maart 2020 worden infecties met het coronavirus in de dialysepopulatie in Renine geregistreerd. Het aantal geregistreerde patiënten met COVID-19 is inmiddels opgelopen tot ruim 850. Ongeveer de helft van de dialysepatiënten met COVID-19 is opgenomen in het ziekenhuis, maar slechts een klein deel (4%) is op de IC terecht gekomen. Jonge dialysepatiënten zijn relatief vaker op de IC opgenomen. Sterfte is hoog, ongeveer een kwart van de patiënten is binnen 28 dagen na het vaststellen van COVID-19 overleden. Leeftijd is hierbij een belangrijke risicofactor. Net als in de algemene bevolking hebben mannen een hoger risico dan vrouwen om aan de gevolgen van COVID-19 te overlijden. De laatste rapportage vindt u hier. [Update 17-6 9.45 uur]: de pdf van 16 juni bevatte helaas verkeerde aantallen per provincie. Dit is nu gecorrigeerd.

De hoogste incidentie, uitgedrukt naar grootte van de dialysepopulatie, was in de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. In de figuur zijn het aantal dialysepatiënten met COVID-19 in 2020 weergegeven als percentage van het aantal dialysepatiënten in de betreffende provincie.


Aandeel COVID-19-patiënten binnen dialysepopulatie in 2020, per provincie

Vaccinatie dialysepatiënten

Dialysepatiënten hebben een hogere kans op een ernstig beloop van COVID-19 en hebben daarom prioriteit gekregen binnen het vaccinatieprogramma.  Vanaf 26 maart 2021 worden dialysepatiënten via ziekenhuizen gevaccineerd en gegevens over vaccinaties zijn toegevoegd aan Renine. De registratie is nog onvolledig, begin juni 2021 was de vaccinatiestatus van bijna 2.600 patiënten bekend, minder dan de helft van de dialysepopulatie. Het merendeel van de geregistreerde patiënten is inmiddels gevaccineerd, 92% heeft ten minste één vaccinatie gehad en 87% is volledig gevaccineerd. Driekwart van de vaccinaties was met het vaccin van Moderna. De komende tijd zal Nefrovisie samen met dialysecentra werken aan het compleet maken van de vaccinatiegegevens.