COVID-19 in Renine – Update november

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel hiervan is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

Eind november zijn er 350 COVID-19 dialysepatiënten geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Inmiddels is het aantal patiënten in de tweede golf hoger dan in de eerste golf. Tijdens de tweede golf is meer dan de helft van de patiënten afkomstig uit Zuid-Holland. In de tweede golf is het aandeel patiënten jonger dan 65 jaar hoger dan in het voorjaar. Van de patiënten met COVID-19 is in totaal 30% binnen 28 dagen na de diagnose overleden, 32% van de patiënten uit de eerste golf en 28% van de patiënten uit de tweede golf. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

We publiceren de cijfers onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is. We danken alle centra voor de extra registratie-inspanning.