Actuele zaken visitatie

Ook op het gebied van visitatie en certificering staat Nefrovisie niet stil. Er wordt gewerkt aan een herziening van de systematiek van visiteren, waarvoor verspreid over het land bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast is er veel te doen geweest rondom de schorsing van certificerende instelling LRQA. Nefrovisie heeft de betrokkenen hierover zoveel mogelijk gericht geïnformeerd. In deze nieuwsbrief een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Bijeenkomsten vernieuwing kwaliteitssysteem

De visitatiestellingen en de hele systematiek van visiteren zijn aan herziening toe. In 4 bijeenkomsten (voor leidinggevenden, nefrologen, kwaliteitsfunctionarissen en dialyseverpleegkundigen) wordt een aantal stellingen bediscussieerd en ter stemming gebracht. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen bij een Invitational Conference (2e kwartaal 2017) worden besproken met o.a. zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers.
Thema’s die op deze bijeenkomst worden aan de orde komen zijn:

  • Revisie stellingen qua aantal en inhoud
  • Relatie bevindingen en oordeelsvorming
  • Koppeling visitatie systematiek en richtlijnen
  • Dagprogramma visitatie
  • Integreren indicatoren bij visitatiesystematiek
  • Transparantie ten aanzien van resultaten visitatie
  • Patiëntenperspectief

De eerste bijeenkomst was op 15 februari (Catharina ziekenhuis, Eindhoven) en was goed bezocht. De volgende bijeenkomsten zijn op 14 maart (Isala Ziekenhuis, Zwolle), 15 maart (Nefrovisie) en 22 maart (Maasstadziekenhuis, Rotterdam) van 19-21 uur.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Schorsing LRQA opgeheven door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In vervolg op onze eerdere mededelingen (Nieuwsflits 1 december 2016 en Nieuwsbrief 19 december 2016) berichten wij dat met ingang van 31 januari 2017 de schorsing van LRQA (Lloyd’s) is opgeheven door de Raad voor Accreditatie. Dat betekent dat LRQA haar werkzaamheden zal voortzetten conform de met individuele dialysecentra gemaakte afspraken.

Voor vragen of nadere informatie kunt u e-mailen naar visitatie@nefrovisie.nl.