Vrouwen en nierziekte

World Kidney Day valt dit jaar samen met Internationale Vrouwendag. Ditmaal is de schijnwerper van World Kidney Day gericht op het thema ‘nieren en de gezondheid van vrouwen’. Dit is niet zonder reden. Wereldwijd zijn zo’n 195 miljoen vrouwen getroffen door een nierziekte. Het is de achtste belangrijke doodsoorzaak onder vrouwen. Op 8 maart wordt op verschillende plaatsen in het land aandacht gevraagd voor nierziekten in het algemeen en het thema ‘vrouw en nierziekte’ in het bijzonder. U vindt hier een overzicht van de verschillende activiteiten.

Ook in de Nefrovisie Nieuwsbrief besteden we aandacht aan dit thema. Zo gaat het dubbelinterview met nefroloog Henk van Hamersvelt en gynaecoloog Titia Lely over de nieuwe richtlijn Zwangerschap en nierziekte. Een ander artikel gaat in op de vraag of er in Nederland belangrijke man-vrouwverschillen bestaan als het gaat om chronische nierfunctievervangende therapie. De vraag of er verschillen in (zorg)kosten tussen mannen en vrouwen met nierziekten zijn, komt aan bod in het derde item. U krijgt een inkijkje in de soort informatie die de Nederlandse Nieratlas in de loop van 2018 beschikbaar zal stellen. Tot slot nog enkele algemene onderwerpen: de start van de dataverificatie en de jaarcontrole Renine.