Nascholing Richtlijn CNS goed bezocht

Op 6 april 2018 is de nieuwe richtlijn Chronische Nierschade gepubliceerd. Ter ondersteuning van de implementatie van deze richtlijn is een multidisciplinaire nascholingsreeks (‘het chronische nierschade spreekuur’) in het land gehouden. Marc Hemmelder en Hennie van IJzerloo hebben deze nascholing georganiseerd, voor de uitvoering werken zij samen met het congresbureau Two Hands Events.


Regionale aanpak

Marc Hemmelder heeft met hulp van een aantal artsen (zie kader) één presentatie gemaakt die gebruikt is in zes regio’s. Een multidisciplinair panel, bestaande uit een nefroloog, een huisarts en een verpleegkundig specialist, gebruikte deze presentatie als leidraad voor de nascholing.

Het doel van de bijeenkomsten is de nieuwe richtlijn (nog meer) onder de aandacht te brengen van huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners (POH) en Physician Assistants (PA). Daarbij wordt de behandeling van CNS interactief besproken aan de hand van cases uit de praktijk.

Eind mei en begin juni zijn, in een tijdsbestek van twee weken, zes spreekuren gehouden: in Zwolle onder leiding van internist-nefroloog dr. F. Waanders, in Utrecht o.l.v. internist-nefroloog dr. S. Logtenberg, in Tilburg o.l.v. internist-nefroloog dr. R. van Etten, in Rotterdam o.l.v. internist-nefroloog M. van den Hoogen, in Heerenveen o.l.v. internist-nefroloog dr. M.H. Hemmelder en de laatste avond in Amsterdam, o.l.v. internist-nefroloog dr. N. van der Weerd.

 

Opkomst en waardering

Per avond namen gemiddeld 33 personen deel (exclusief de panelleden): (internist-)nefrologen (13%), huisartsen (12%), verpleegkundigen (16%), verpleegkundig specialisten (21%), diëtisten (10%), POH’s (16%), Physician Assistants (10%), specialisten ouderengeneeskunde (1%) en klinisch geriaters (0,5%).

In de evaluatieformulieren worden de spreekuren gemiddeld beoordeeld met het cijfer 7,9. We noteerden onder andere de volgende algemene opmerkingen:

‘Casuïstiek leent zich goed voor multidisciplinaire discussies.’

‘Door het multidisciplinaire karakter van de nascholing is een verdieping voor de tweede lijn niet haalbaar.’


Amgen B.V., Sanofi -Aventis Netherlands B.V. en Nefrovisie hebben de nascholingsreeks mede mogelijk gemaakt. Onder de verantwoordelijkheid van Two Hands Events vielen de (congres)organisatie, de accreditatie en de communicatie met panelleden en deelnemers.De presentatie is tot stand gekomen met hulp van:

  • Dr. Frank Beltman, huisarts namens Groninger Huisartsen Coöperatie
  • Dr. Nynke Scherpbier, afdeling huisartsgeneeskunde Radboud UMC
  • Dr. Andrea Kramer, internist-nefroloog Martini ziekenhuis
  • Dr. Marc Hemmelder, internist-nefroloog Medisch Centrum Leeuwarden
  • Prof. dr. Ron Gansevoort, afdeling nefrologie UMCG
  • Dr. Neelke van der Weerd, afdeling nefrologie A-UMC