Wijzigingen organisatie Nefrovisie

Met ingang van 1 januari 2016 zal Nefrovisie op één locatie in Utrecht gevestigd zijn. De locatie Leiden, gevestigd bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), wordt per 31 december 2015 opgeheven.

Bij de fusie van Stichting Renine en Stichting Nefrovisie op 1 april 2014 zijn de locaties Leiden en Utrecht beide gehandhaafd gebleven. Het bestuur van Nefrovisie acht nu de tijd gekomen om het bureau op één locatie te vestigen. Hiermee willen we onze slagkracht vergroten zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. De keuze is gevallen op een nieuwe locatie in Utrecht (zie hierna).

De besturen van Nefrovisie en de NTS willen onderstrepen dat de goede inhoudelijke samenwerking op het gebied van de klinische registraties voortgezet zal worden na het vertrek van Renine uit Leiden. In de overgangsfase zullen we voor een optimale toegankelijkheid zorgen. Een zorgvuldige omgang met klinische data uit de centra is te allen tijde gewaarborgd.

Nieuwe locatie

Nefrovisie gaat per 16 januari 2016 een nieuwe locatie in Utrecht huren. De verhuizing is nodig vanwege het aanstaande vertrek van Dianet, onze huidige verhuurder in Utrecht Lunetten. We hebben gezocht naar een geschikte locatie in de omgeving van Utrecht CS. Die hebben we gevonden op de tweede verdieping van het oude directiegebouw van de Nederlandse Spoorwegen aan het Moreelsepark. Nefrovisie gaat een deel van die verdieping huren, daarnaast zijn er vier huurders uit de sector cardiologie gevestigd. We krijgen een goede vergaderruimte ter beschikking die we ook graag aan de NFN en andere geïnteresseerden ter beschikking willen stellen.
De huurkosten van de nieuwe locatie zijn vergelijkbaar met die van de twee huidige locaties, ervan uitgaande dat een deel van de huurkosten wordt gefinancierd uit de verhuur van de vergaderruimte. Na de inrichting verwachten we rond 1 april 2016 te verhuizen. Relaties worden tijdig geïnformeerd over de adreswijziging.

Medewerkers

Voor de medewerkers die nu in Leiden werkzaam zijn, is een goede oplossing gevonden. Sylvia Vogelaar zet haar werkzaamheden bij Nefrovisie in Utrecht voort, Katja van Es en Aline Hemke sluiten de werkzaamheden bij Nefrovisie af en komen volledig bij de NTS in dienst.

Mieke de Waal

Vanaf 1 januari 2016 komt Mieke de Waal het team van Nefrovisie versterken. Zij zal verantwoordelijk worden voor de dagelijkse aansturing van het secretariaat, het uitvoeren van het ambtelijk secretariaat en het aansturen van het communicatiebeleid.