Wijziging bestuur Nefrovisie

Per 1 april 2019 is prof. dr. Frans van Ittersum gestopt als bestuurslid van Nefrovisie omdat zijn termijn afliep als voorzitter van de sectie Registratie NFN. Frans is bij de start van Nefrovisie in 2014 een half jaar ad-interim uitvoerend bestuurder geweest en heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nefrovisie. Het bestuur en het team van Nefrovisie zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen vijf jaar.

Prof. dr. Friedo Dekker zal als nieuwe voorzitter van de sectie Registratie NFN toetreden tot het bestuur van Nefrovisie.

Bestuursvoorzitter ir. Vincent Baalman heeft aangegeven per 1 juli 2019 zijn taak neer te willen leggen. Nefrovisie is op dit moment bezig om een geschikte opvolger te werven.

Marc Hemmelder
Uitvoerend bestuurder