“We kunnen de komende jaren grote stappen zetten”

Foto_HeleenHeleen Boelens kwam in 2010 in dienst bij het Hans Mak instituut als medewerker Visitatie en Certificering. Ze maakte de transitie naar Nefrovisie van dichtbij mee en ze is er positief over. “In Nefrovisie komt alles samen: registratie, richtlijnen, visitatie en certificering. We kunnen nu een krachtig kwaliteitsbureau vormen waarin alle beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.”

Heleen combineert haar baan van acht uur bij Nefrovisie met die van kwaliteitsfunctionaris bij Dialysecentrum ’t Gooi . Daar was ze tot 2005 afdelingshoofd en ze was ook twaalf jaar actief als visitator van de dialysecentra. Bij Nefrovisie houdt ze zich behalve met de ondersteuning van de visitatie ook bezig met de opleidingen. Een interessante combinatie van taken, vindt ze.

Trends

Uit het totaal aan visitatieverslagen dat Heleen en haar collega Hennie van IJzerloo onder ogen krijgen, worden ook trends zichtbaar. “Als er bijvoorbeeld een nieuwe richtlijn Waterbehandeling wordt gepubliceerd, zie je bij een volgende visitatie vaak dat centra daarmee worstelen. Een actuele trend is ook de expliciete aandacht voor veiligheidsmanagement. Behalve dat alle ziekenhuizen een Veiligheidsmanagementsysteem moeten hebben, moeten ze nu ook Prospectieve Risico Inventarisaties maken, PRI’s. Dat houdt in dat ze kritische processen in kaart moeten brengen wat daarin mis kan gaan en hoe dat te voorkomen is. Als Nefrovisie spelen we alert op zo’n ontwikkeling in door een PRI-opleiding aan te bieden. De eerste cursusdag op 11 maart was heel snel volgeboekt. En opmerkelijk, als je met zo’n thema aan de slag gaat, komen er meteen vragen uit het veld. Zo vroeg een kwaliteitsfunctionaris mij of we die PRI’s niet op de website kunnen zetten, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. We zijn blij met zulke suggesties en gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Nefrovisie wil de uitwisseling van praktijkvoorbeelden graag stimuleren.”

Lastendruk verminderen

Heleen is zich ervan bewust dat de visitatiebezoeken veel werk met zich meebrengen voor de centra. Maar het levert ook veel op. Ze heeft dat zelf ervaren en ziet het ook terug in de evaluatieverslagen. “De meeste centra zeggen dat ze met de adviezen en aanbevelingen weer goed vooruit kunnen. En met het HKZ-certificaat laten ze natuurlijk zien dat ze de kwaliteit goed geborgd hebben. De zorgverzekeraars sluiten ook geen contracten af als er geen certificaat is verkregen.”
Nefrovisie probeert wel de administratieve last voor de centra terug te brengen. Binnenkort wordt het online visitatiesysteem ADAS ingevoerd, waardoor de ‘papierwinkel’ een stuk kleiner zal worden. Heleen: “Ik kan nog niet precies zeggen wanneer dit van start gaat, het wachten is op de vaststelling van de B-stellingen voor de visitatie. Een commissie is momenteel hard bezig om daar consensus over te krijgen. We willen natuurlijk het liefst meteen de nieuwe stellingen invoeren in het systeem. Zeker is dat we de centra en de visitatoren goed gaan begeleiden bij de nieuwe manier van werken.”

Opleidingen

Het tweede aandachtsgebied van Heleen is opleidingen. Hiervoor voert zij samen met collega Lydia Teer het secretariaat en ze stuurt ook de opleiders aan. Nefrovisie verzorgt al jaren een training voor interne auditoren, waar nog steeds veel belangstelling voor is. Recent is daar dus de PRI-opleiding bij gekomen. Kijkend naar de toekomst: “De nefrologie is een dynamische sector, überhaupt is de gezondheidszorg sterk in beweging. Daardoor zullen er ook steeds nieuwe opleidingsbehoeften ontstaan. Wij houden dat goed in de gaten en suggesties voor opleidingsthema’s zijn natuurlijk welkom. Nefrovisie heeft de infrastructuur en de expertise om professionals op te leiden. We laten ons daar ook op toetsen. Recent hebben we een erkenning aangevraagd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.”

Hoe ziet Nefrovisie er over vijf jaar uit? “Ik denk dat Nefrovisie onder leiding van de uitvoerend bestuurder Marc Hemmelder de komende jaren grote stappen kan zetten. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Het is ook goed dat we nu met één team werken waarin de expertises elkaar prima aanvullen. Ik heb dus alle vertrouwen in de toekomst. ”

Interview: Afke Hielkema

Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van dit interview? Stel ze via h.boelens@nefrovisie.nl.