‘Visitatie is geen afrekening maar een leermoment’

Rianne Reininga_webRianne Reininga is teamhoofd Dialyse in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In de loop der jaren is op haar afdeling de sfeer verschoven van: ‘O jee, de visitatie komt eraan, zucht…’ naar: ‘We gaan eens even laten zien wat we met de verbeteradviezen van de vorige keer hebben gedaan’.

Rianne Reininga geeft leiding aan een team van ongeveer zeventig medewerkers. Behalve dialyseverpleegkundigen zitten daar ook diëtisten en maatschappelijk werkers in. Aan de visitatie van eind vorig jaar heeft ze goede herinneringen. ‘Wat me vooral voor de geest staat, is dat de sfeer op de afdeling zo rustig was. Dat was eerder wel eens anders. Mensen zagen de visitatie toen nog meer als een beoordeling, ze waren bang om op fouten afgerekend te worden. Nu zien ze het vooral als een leermoment, samen kijken naar wat er goed gaat en wat beter kan. Kwaliteit is inmiddels ook meer een continu proces geworden, je bent eigenlijk het hele jaar door bezig met de boel op orde houden en verder optimaliseren, zodat je niet ineens in de touwen hoeft als de visitatie er aankomt.’

Eyeopeners

Gevraagd naar praktische voorbeelden van wat de visitatie het centrum oplevert, komt Rianne met de patiëntendossiers. ‘Tijdens de visitatie bleek dat de evaluatiemomenten niet goed terug te vinden waren in het patiëntendossier. Je kon niet zien op welk moment een bepaalde actie was afgesloten en die datum kwam dus ook niet terug in de voortgangsrapportage. Dat hebben we nu aangepast. Een ander voorbeeld: als gevolg van de visitatie hebben we de periodieke anamnese ingevoerd. We doen dus niet meer alleen een intake bij de start van de dialyse, maar evalueren op meerdere momenten.’ Lastige afweging Het kost veel tijd maar dan heb je ook wat. Geldt die uitspraak voor de visitatie annex certificering? Rianne: ‘Het heeft zeker meerwaarde, het geeft handvatten voor verbetering. Wij herkennen ons ook altijd goed in het visitatieverslag. Maar het kost natuurlijk wel tijd die je niet ergens anders aan kunt besteden. Persoonlijk vind ik het best een lastige afweging of het niet te veel ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt. Waar is de patiënt het meest mee bij gebaat? Ik heb op dit moment nog niet het antwoord op die vraag.’

Complimenten

Bij de laatste visitatie kreeg het centrum naast enkele verbeteradviezen veel complimenten van de auditoren. ‘Dat is natuurlijk heel fijn, daar worden we allemaal blij van. Het kan ook anders, zoals we gemerkt hebben die ene keer dat we een ‘major’ (zwaarwegend advies-ah) kregen. Dat ging over de medicatie die over verschillende systemen liep, waardoor er fouten gemaakt konden worden. Dat gaf wel behoorlijk wat stress. Maar als je zoiets niet ziet als een tik op de vingers maar als een – weliswaar dwingende – uitnodiging om je werkwijze te verbeteren, dan voelt het toch anders.’

Verbeterpunt

Zijn er nog dingen die Nefrovisie beter kan doen? Na enig nadenken: ‘Ik heb van ons afdelingshoofd begrepen dat het laatste visitatiebezoek wel erg vol gepland was. Als je wat meer tijd inruimt om de diepte in te kunnen gaan, kan dat veel opleveren aan begrip en nieuwe inzichten.’

Interview: Afke Hielkema


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Nieuw HKZ Certificatieschema Dialysecentra bijna klaar (door Hennie van IJzerloo)