Vernieuwing Renine

Nefrovisie werkt samen met IVZ hard aan de vernieuwing van Renine. Er is een aantal belangrijke keuzes gemaakt, vooral op het gebied van privacybescherming. De vernieuwingen zullen in een pilot worden getest bij vijf centra. De voorlopige resultaten van de pilot worden in maart 2015 bekendgemaakt tijdens de NND-dagen. De pilotregistratie loopt parallel aan Renine, wat betekent dat er voor Renine op registratiegebied niets verandert.

Pilot

De stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) zal een aantal onderdelen van Renine aanpassen en vernieuwen. Zo wordt er een online invoer- en raadpleegapplicatie gemaakt die de papieren mutatieformulieren gaat vervangen. Ook komt er een nieuwe rapportagetool. Daarnaast zal IVZ berichten uit Diamant gaan verwerken. De aanpassingen zullen in vijf pilotcentra getest worden: het VUmc, Diapriva (beiden Amsterdam), Rijnstate (Arnhem), Westfriesgasthuis (Hoorn) en Reinier de Graaf (Delft). De pilot loopt van eind oktober tot 1 maart. De voorlopige resultaten worden op de NND-dagen (31 maart en 1 april 2015) bekendgemaakt.

In de pilot wordt veel aandacht besteed aan de privacy van persoonsgegevens, zowel op organisatorisch niveau (het afsluiten van bewerkersovereenkomsten) als inhoudelijk. Nefrovisie heeft met ZorgTTP een overeenkomst gesloten om in de pilotregistratie gebruik te maken van TRES (Trusted Reversible Encryption Service). Dit betekent dat privacygevoelige informatie van de patiënt versleuteld in de pilotregistratie wordt opgeslagen en niet direct herleidbaar is naar een patiënt. Alleen daartoe geautoriseerde personen krijgen de mogelijkheid om via een online applicatie de gegevens te ontsleutelen. ZorgTTP is gespecialiseerd in het versleutelen van persoonsgegevens en werkt voor veel registraties in de zorg.

De pilotregistratie loopt parallel aan Renine. Dit betekent dat de pilotcentra dubbel gaan registreren (voor Renine en voor de pilotregistratie). Voor centra die niet aan de pilot meedoen, zal er aan Renine op registratiegebied voorlopig niets veranderen.

Nieuwe materialen

Omdat Renine onderdeel is geworden van Nefrovisie, is er de afgelopen periode achter de schermen een aantal zaken veranderd. Hieronder vallen ook hele praktische zaken, zoals het aanpassen van de huisstijl en het drukwerk. Momenteel worden er nieuwe folders en formulieren ontworpen die passen bij de nieuwe huisstijl van Nefrovisie. Alle dialysecentra zullen voor het einde van het jaar een voorraad nieuwe patiënteninformatiefolders, mutatieformulieren en toestemmingsformulieren ontvangen. Ook de formulieren, die u van de website kunt downloaden, zullen worden aangepast.

Met vragen over de pilot kunt u terecht bij Lara Heuveling
Met vragen over de nieuwe materialen kunt u terecht bij Sylvia Vogelaar