Vacature: uitvoerend bestuurder Nefrovisie

In verband met vertrek van de huidige uitvoerend bestuurder zoekt Nefrovisie per 1 juli 2020 een uitvoerend bestuurder.

Nefrovisie heeft als doel de zorg voor nierpatiënten continu te verbeteren door:

 • kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen vanuit richtlijnen en deze te analyseren
 • de landelijke kwaliteitsregistratie Renine te beheren en gegevens ervan zichtbaar te maken
 • visitatie en certificering van nefrologische zorg te ondersteunen
 • te participeren bij ontwikkeling en ondersteuning van landelijk nefrologisch onderzoek

Nefrovisie is een stichting met NEN7510 en CRBKO certificatie. Het Nefrovisie-bestuur werkt in een ‘one-tier board’; dit is een eenlaags bestuursmodel waarin toezichthoudende bestuursleden en een uitvoerend bestuurder samenwerken. In het bestuur zijn de NFN, NVN en V&VN vertegenwoordigd met specifieke deskundigheid op algemeen zorginhoudelijk, juridisch, en financieel-economisch terrein. Voor verdere informatie over de organisatie verwijzen we naar ‘Over Nefrovisie‘.

Opdracht

Als uitvoerend bestuurder bent u verantwoordelijk voor de visie- en beleidsontwikkeling van het kwaliteitssysteem in de gehele keten van de nierziekten en geeft u leiding aan de medewerkers van het bureau.

Concrete activiteiten die van de uitvoerend bestuurder worden gevraagd zijn o.a.:

 • eindverantwoordelijk zijn voor de planning en controle cyclus.
 • aansturen ontwikkeling van Renine door uitbreiding dataset voor chronische
  nierschade G4-5
 • actieve betrokkenheid bij de landelijke herinrichting van kwaliteitsregistraties
 • aansturen ontwikkeling en implementatie van patiënt gerapporteerde uitkomsten
  (PROMs) bij dialyse, niertransplantatie en chronische nierschade G4-5
 • actieve betrokkenheid bij de uitbreiding van visitatie op het gebied van chronische
  nierschade en niertransplantatie.
 • participeren in stuurgroepen van landelijke onderzoeksprojecten zoals DOMESTICO en POLDER.
 • deelname aan sectie registratie van de NFN.

Profiel

 • U bent een geregistreerd en praktiserend internist-nefroloog en bent gewend samen te werken over de grenzen van uw eigen centrum.
 • U heeft een toonaangevende visie op de toekomst van de nefrologische zorg en op de brede ontwikkelingen in de zorg.
 • U heeft aantoonbare bestuurlijke, strategische en organisatorische kwaliteiten.
 • U bent in staat om uw kennis van de nefrologie toe te passen bij de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie Renine op technisch en epidemiologisch gebied en bij de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem nefrologie in Nederland.
 • U bent communicatief, wint gemakkelijk het vertrouwen van collega’s en andere professionals in de nierpatiëntenzorg.
 • U bent in staat om uw doel te bereiken met respect voor de verschillende belangen in het veld, met name ook die van patiënten.
 • U neemt initiatieven, bent resultaatgericht, inspirerend en vernieuwend.
 • U bent een bruggenbouwer en werkt graag samen.
 • U heeft oog voor het belang en de ontwikkeling van het personeel van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie betreft een parttime dienstverband van twee dagen per week. De aanstelling is voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging nadien. De arbeidsvoorwaarden volgen de CAO-ziekenhuizen en komen we graag nader met u overeen.

Procedure

U kunt uw motivatie voor deze vacature en uw curriculum vitae voor 1 mei 2020 per mail sturen naar prof. dr. F.J. van Ittersum (sollicitatie@nefrovisie.nl), voorzitter van de NFN en voorzitter van de selectiecommissie. Uw sollicitatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. De selectiegesprekken zullen in mei of juni 2020 plaatsvinden. De datum van indiensttreding wordt in overleg vastgesteld. Aanvullende informatie kunt u inwinnen bij de huidige uitvoerend bestuurder van Nefrovisie (Marc Hemmelder, m.hemmelder@nefrovisie.nl of via 088-770 55 00 op dinsdag of woensdag).