Nefrovisie is klaar voor een vernieuwend jaar

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nefrovisie heeft met alle dialysecentra, op één na, een dienstverleningsovereenkomst gesloten die aansluit op deze verordening. Ook voor alle onderzoeksprojecten en andere activiteiten zijn de punten op de i gezet. We kunnen nu de (persoons)gegevens van een ieder optimaal beschermen.

In 2018 zijn er opnieuw vorderingen gemaakt bij Renine. De jaarcontrole van data kan nu vanuit de centrumportal van Nefrodata plaatsvinden. Tevens is met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) een betere registratie van preëmptieve niertransplantaties overeengekomen. Voortaan wordt ook het verwijzende centrum geregistreerd.

Belangrijke nieuwe stap is de introductie van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) geweest. Sinds 31 oktober 2018 kunnen dialysecentra de PROMs-vragenlijst aan hun patiënten aanbieden en de uitkomsten gebruiken in het behandelproces.

In 2019 willen we deze ontwikkelingen verder uitbouwen, met bijzondere aandacht voor de vernieuwing van het kwaliteitssysteem voor dialysecentra in Nederland.

Op de valreep van deze januarimaand wensen alle medewerkers van Nefrovisie u een gezond en gelukkig 2019 toe. Ook het komend jaar staan wij klaar om uw vragen te beantwoorden.

Marc Hemmelder
Uitvoerend bestuurder