Stand van zaken overige projecten

Nefrovisie ondersteunt een aantal onderzoeksprojecten met datamanagement en facilitering. In 2015 zijn de projecten ESMO en GRN afgerond.

RICH-Q is gestopt als studie en wordt voortgezet als registratie voor nierfunctievervangende therapie bij kinderen. De deelnemende centra uit België en Duitsland zullen daarvoor een nieuwe overeenkomst met Nefrovisie aangaan waarbij zij voor onze inzet gaan betalen. Op de halfjaarlijkse RICH-Q meeting in Oisterwijk op 18 november 2015 heeft Nefrovisie een presentatie gehouden, daarnaast hebben de betrokken onderzoekers wederom een aantal resultaten gepresenteerd. Sinds de start in 2007 zijn er nu acht jaar lang data verzameld van kinderen die in de deelnemende centra nierfunctievervangende therapie ondergaan. Deze registratie levert belangrijke aanknopingspunten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Het contract voor ondersteuning van de DIVERS-studie is verlengd tot 1 januari 2017, waarmee de inclusie gecompleteerd kan worden. Andere projecten die Nefrovisie ondersteunt, zijn de EQUAL-studie, de ACT-studie en de EPS-registratie. In lijn met onze visie en missie zal Nefrovisie de komende jaren een rol spelen bij de ontwikkeling van PROMs (patient reported outcome measures) voor de nefrologie.

Alle projectondersteuning wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit externe projectfinanciering en komt niet ten laste van de centrumbijdrage. De kennis die Nefrovisie vanuit de projecten vergaart, kan wel op de langere termijn gebruikt worden voor de dienstverlening aan de centra.