“Registratie staat in dienst van goede patiëntenzorg”

Foto_AlineAline Hemke werkt voor Nefrovisie op de locatie Leiden. Samen met haar collega’s Sylvia Vogelaar en Katja van Es runt zij de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine). Daarnaast werkt ze twee dagen per week voor de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) als onderzoeker.

Aline houdt zich vooral bezig met extractie en management van data die de centra aan Renine leveren en met het functioneel systeembeheer. Registratie is van groot belang voor een continue verbetering van de nefrologische zorg, meent zij. Het maakt de zorg ook transparant. “Via het besloten deel van onze website kunnen de centra hun eigen data opvragen en een veelheid aan grafieken downloaden. Ze kunnen zo niet alleen de ontwikkelingen binnen hun eigen centrum volgen maar ook zien hoe ze scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We leveren bovendien rapporten die ze voor de visitatie kunnen gebruiken. Op het publieke deel van de site staan ook interessante grafieken waar algemene trends uit af te leiden zijn. We willen dat deel de komende tijd verder uitbreiden. Renine heeft een schat aan informatie in huis, daar willen we professionals en onderzoekers zo veel mogelijk van laten profiteren.”

Blij met focus op vernieuwing

Nefrovisie werkt momenteel aan een vernieuwing van de registratie. Aline is daar blij mee. “De ontwikkeling van de registratie stond binnen Renine de laatste twee jaar op een laag pitje, ook met het oog op de op handen zijnde fusie. Maar sinds dit jaar kunnen we onder de inspirerende leiding van Marc Hemmelder met volle kracht vooruit en dat gebeurt ook. Ik ervaar steeds meer dat we één organisatie zijn, waarin de deskundigheden van de medewerkers elkaar goed aanvullen.”
Er zal de komende tijd veel aandacht uitgaan naar efficiëntere data-invoer en -analyse, toevoeging van uitkomstindicatoren aan de registratie en vernieuwing van de rapportages naar de centra. De Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een commissie onder leiding van dr. Frans van Ittersum ingesteld om een advies uit te brengen over de ontwikkeling van de registratie. Voor het dataverkeer is inmiddels samen met de stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) bij vijf dialysecentra een pilot uitgevoerd. De resultaten hiervan worden momenteel geanalyseerd.
Voor een goede registratie is het ook van belang dat de geregistreerde data betrouwbaar zijn en dat ze niet verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Daarom gaat er binnenkort een project Dataverificatie van start onder leiding van Sylvia Vogelaar.

Indicatoren

Aline: “De beroepsverenigingen NFN en V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) hebben recent een nieuwe set indicatoren voor de nefrologie vastgesteld (zie tabel hieronder, red.). Die gaan we ook opnemen in Renine. Een andere belangrijke ontwikkeling op dit gebied is dat de indicatorenregistratie vanaf 1 januari 2016 verplicht wordt binnen de certificatie en visitatie. Nefrovisie zal de centra tijdig informeren over de consequenties daarvan.
Kortom, er is van alles gaande om de registratie verder te verbeteren. Principiële uitgangspunten daarbij zijn dat de registratie primair in dienst staat van de kwaliteit van de patiëntenzorg en dat de lastendruk voor de centra zoveel mogelijk beperkt blijft.”


Nieuwe indicatorenset Nefrologie

Promotieonderzoek

Aline heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. Haar werk bij de NTS staat momenteel vooral in het teken van een promotieonderzoek. “Kort gezegd is het einddoel van het onderzoek dat we een hulpmiddel voor nefrologen ontwikkelen op basis waarvan zij kunnen besluiten of zij het aanbod van een suboptimale nier accepteren of wachten op een betere nier. Dat lijkt misschien overzichtelijk, maar het is best complex omdat je met veel variabelen rekening moet houden. Het zou mooi zijn als we hiervoor een soort rekenmodel kunnen maken. We hebben inmiddels al een aantal artikelen gepubliceerd over de verschillende stappen op weg naar het einddoel. Ik vind het een boeiend onderzoek, ook omdat veel van wat ik tot nu toe heb gedaan erin samenkomt. Er is nog veel werk te doen, maar ik hoop toch dat het me lukt om het onderzoek volgend jaar af te ronden.”

Interview: Afke Hielkema

Meer informatie: www.nefrovisie.nl/renine of mail Aline: hemke@renine.nl