Ontwikkeling Nieratlas voor inzicht landelijke cijfers zorg chronische nierschade

Nierstichting subsidie voor AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie


Om inzicht te krijgen in de landelijke cijfers over de verstrekte zorg aan mensen met chronische nierschade en de kosten van deze zorg heeft de Nierstichting een subsidie (€476.450 voor een periode van 3 jaar) toegekend aan AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie voor de ontwikkeling van de Nederlandse Nieratlas. De cijfers die de Nederlandse Nieratlas oplevert bieden zowel mogelijkheid voor internationale als regionale vergelijking.

Regionale verschillen in kaart

Door ook per regio in Nederland de zorg en daarbij behorende zorgkosten van mensen met chronische nierschade in kaart te brengen, kunnen regionale verschillen in de zorg en de daarbij behorende zorgkosten van nierziekten zichtbaar worden gemaakt. Onderzoek naar de oorzaken van de regionale verschillen in de zorg kan handvatten opleveren ter preventie van nierziekten en hun complicaties, verbeteringen in de kwaliteit van deze zorg en verlaging van de zorgkosten.
Voor de Nederlandse Nieratlas wordt gebruik gemaakt van de Vektis database. Vektis beschikt over alle gegevens betreffende medicijngebruik, de verrichtingen van huisartsen en ziekenhuizen en alle overige vormen van verzekerde zorg.

Structureel

Het structureel implementeren van de Nederlandse Nieratlas na afloop van het project is een gezamenlijke ambitie van Nefrovisie, AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en de Nierstichting. Nefrovisie heeft de intentie de Nederlandse Nieratlas na gereedkomen van de eerste versie, ook op lange termijn te onderhouden.

Juiste en eenduidige feiten en cijfers

Op dit moment ontbreekt inzicht in bovengenoemde cijfers. Activiteiten en verder onderzoek inzetten ten behoeve van inzicht in juiste en eenduidige cijfers is zowel voor de Nierstichting, het nefrologische veld, de patiënt als (potentiële) donateurs van groot belang om inzicht te kunnen genereren in de kwaliteit van zorg. Hiervoor ontwikkelt de Nierstichting naast de toekenning van deze subsidie een aantal initiatieven, waaronder de recent opgeleverde acht factsheets met cijfers over (de behandeling van) chronische nierschade, dialyse, donatie en transplantatie.