Online CQI Dialyse ook komende 3 jaar gratis

De uitvoering van de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) afgelopen najaar was een succes. Maar liefst 28 centra hebben deelgenomen aan het patiënttevredenheidsonderzoek. Dit is de reden dat het bestuur van Nefrovisie heeft besloten ook de komende 3 jaar de dialysecentra de mogelijkheid te bieden om kosteloos de online variant van de NVN-kwaliteitstoets – CQI Dialyse uit te voeren.

Vragenlijst CQI Dialyse

De CQI Dialyse bestaat uit twee versies: de CQI Dialyse – dialysecentrum en de CQI Dialyse – thuisdialyse. Beide vragenlijsten worden door Nefrovisie online en op papier aangeboden. Hiervoor kan gekozen worden uit de volgende manieren van dataverzameling:

  1. Online dataverzameling (via link in e-mail of brief met link en persoonlijke toegangscode)
  2. Papieren vragenlijst
  3. Combinatie van online vragenlijst en papieren vragenlijst

Variant 2 en 3 brengen enkele kosten met zich mee (o.a. materiaal-, porto- en verwerkingskosten). In het aanmeldformulier kunt u de bedragen vinden.

Spiegelrapportage

Aan het begin van elk jaar verwerkt Nefrovisie de resultaten in een spiegelrapportage met geaggregeerde gegevens van alle centra die in het jaar daarvoor hebben deelgenomen. De spiegelrapportage over 2014 kunt vinden op de website van de NVN.

Aanmelden

Aanmelden is het hele jaar mogelijk, u kunt de patiëntenquête uitvoeren op het moment dat het uw centrum goed uitkomt.

Alle hoofden van de dialysecentra zullen binnenkort per brief nog geïnformeerd worden over dit aanbod.

Met vragen kunt u terecht bij Boudewijn de Jong