Nieuws uit de organisatie

In september 2017 heeft het bestuur van Nefrovisie het beleidsplan voor 2018-2020 en de begroting 2018 vastgesteld, na overleg met de Klantadviesraad. Deze zijn op de website beschikbaar.  Dit nadat zowel de patiëntenvereniging NVN, V&VN Dialyse en de NFN om advies is gevraagd.

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst

Omdat de privacywetgeving in 2018 wijzigt vanuit de EU (Algemene Verordening Gegevensbescherming),  heeft Nefrovisie de dienstverleningsovereenkomst met de zorginstellingen aangepast. De overeenkomst is ondertussen aangeboden aan alle zorginstellingen.

Nefrovisie is met het vernieuwde informatiebeveiligingsbeleid en het protocol datalek voorbereid op de vernieuwde wetgeving. We voldoen daarmee aan de gestelde eisen voor de kwaliteitsregistratie Renine en andere databases die we in beheer hebben.

Personele veranderingen

Op 1 september hebben we afscheid genomen van twee gewaardeerde medewerkers: Mieke de Waal en Jacqueline van Voorthuizen. Angela Gallé is per 18 september als projectmanager ICT-databeheer  in dienst getreden. Op 1 november verwelkomden we Willemijn Schönfeldt als secretaresse. Verder heeft het bestuur besloten om de aanstelling van Marc Hemmelder als uitvoerend bestuurder te verlengen tot 1 juli 2020.