Nieuwe release centrumportal Nefrodata

Begin juni is er een nieuwe versie van de centrumportal op Nefrodata verschenen. In deze tweede release is de centrumportal uitgebreid met veel nieuwe elementen. Zo is de jaarlijkse controle van de gegevens in Renine online beschikbaar gemaakt. De centra zijn inmiddels druk met de controle van deze gegevens. Zodra de controle is afgerond, zullen de jaarcijfers over 2016 definitief worden vastgesteld en de grafieken op Nefrodata worden ververst. In februari vond een evaluatie van de centrumportal van Nefrodata plaats om te zien wat de bevoegde gebruikers in de dialysecentra vinden van het systeem en de nieuwe werkwijze van Renine.  

De wijzigingen in release 2 op een rij:

  • De registratie van de transplantaties vanuit de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR) worden automatisch ingelezen.
  • De jaarcontrole Renine is aan ‘patiëntbeheer’ toegevoegd en daarmee online beschikbaar gemaakt voor bevoegden.
  • De gegevens in de centrumrapportages worden maandelijks ververst.
  • De centrumrapportages zijn uitgebreid met nieuwe grafieken onder ‘mortaliteit’ (funnelplots) en ‘klinische gegevens’ (per 12-6-2017 beschikbaar).

Bevoegde gebruikers in de dialysecentra kunnen op deze manier gedurende het jaar hun eigen gegevens inzien. In de toekomst zullen er meer rapportages van klinische gegevens bij komen.

Transplantatiegegevens uit NOTR

De transplantatiegegevens in Renine zijn afkomstig uit de NOTR. Voorheen werden deze gegevens ook al uitgewisseld, maar de invoer van de gegevens was nog niet geautomatiseerd. In deze release is ingebouwd dat de transplantatiegegevens automatisch in Renine worden ingelezen. De uitwisseling van gegevens met de NOTR zorgt ervoor dat de transplantatiecentra bepaalde gegevens niet aan twee registraties hoeven aan te leveren. Dit vermindert de registratielast en zorgt voor een extra kwaliteitscontrole.

Jaarcontrole Renine

Met de release is ook de jaarlijkse controle van de aangeleverde gegevens in Renine online beschikbaar gemaakt voor de desbetreffende dialysecentra. De jaarcontrole is dit jaar iets later door de omvangrijke release. De online jaarcontrole heeft als voordeel dat bevoegde medewerkers in de centra zelf gemakkelijk wijzigingen kunnen doorgeven. De verwachting is dat de jaarcontrole hierdoor uiteindelijk sneller zal verlopen. De centra hebben zes weken de tijd om deze gegevens te controleren en ontbrekende gegevens toe te voegen. Wanneer alle centra hun gegevens geaccordeerd hebben, zullen in augustus de rapportages op Nefrodata worden ververst. Hierin zijn op landelijk niveau en voor bevoegde gebruikers op centrumniveau rapportages te vinden over onder andere volume, instroom, transplantatie, mortaliteit en klinische gegevens. De Renine-jaarcijfers worden tevens gebruikt bij de visitatie van de dialysecentra.

Centrumportal-evaluatie

Nu de centrumportal van Nefrodata een jaar in gebruik is, is het een goed moment om te evalueren wat de gebruikers in de dialysecentra vinden van het systeem en de nieuwe werkwijze van Renine. In februari is een evaluatie van de centrumportal uitgezet onder de gebruikers van de centrumportal waarin we naar de gebruikservaring vroegen. Daarnaast konden gebruikers aangeven wat er nog beter zou kunnen en waaraan (nog) behoefte is vanuit de dialysecentra. Een deel van de opmerkingen is reeds in de release van januari en juni opgelost. Met de resterende input zal Nefrovisie in samenwerking met Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) aan de slag gaan. Het streven is om deze aanpassingen in de volgende versie te realiseren. Een aantal wensen is naar aanleiding van de evaluatie direct gerealiseerd. Zo is er op de website van Nefrovisie een directe link naar de centrumportal gemaakt. Tip: sla het adres in uw favorieten op zodat u snel naar de portal kunt gaan. Van de centrumportal-evaluatie is een rapport gemaakt waarin u de bevindingen kunt inzien.

Dienstverleningsovereenkomst

Nefrovisie is bezig om een nieuwe Renine-dienstverleningsovereenkomst voor 2018 op te stellen die aansluit op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in 2018 van kracht wordt. Naar verwachting stellen we deze in september ter beschikking aan de centra.

Vragen over Renine kunt u mailen naar renine@nefrovisie.nl.