Nefrovisie-sessie NND-dagen: sturen op uitkomsten

Op 26 maart heeft Nefrovisie tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen haar jaarlijkse sessie georganiseerd rondom het thema uitkomstgestuurde zorgevaluatie. Uitkomsten worden in toenemende mate gebruikt om de kwaliteit van geleverde zorg te meten. Deze uitkomsten kunnen vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden. Dat is ook wenselijk, want voor de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar zijn verschillende uitkomsten van belang.

Dennis van Veghel, directeur van de Nederlandse Hartregistratie, nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen binnen de cardiologie (zie link naar presentatie onderaan). Aan tien hartcentra is gevraagd een onderwerp te kiezen waarbij kwaliteitsbeoordeling plaatsvindt op basis van vooraf afgesproken uitkomsten van medisch-specialistische zorg. Bijvoorbeeld of er minder contrastmiddel gebruikt kan worden bij hartkatheterisatie, om de nierfunctie van hartpatiënten te beschermen. Met zorgverzekeraar Menzis is een model gemaakt om de geleverde zorg te bekostigen op basis van kwaliteitsindicatoren.

Esmee van der Willik is onderzoeker bij de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC. Zij besprak de eerste gegevens uit een onderzoek naar door patiënten gerapporteerde uitkomsten van hun dialysebehandeling. Deze gegevens zijn verzameld in het PROMs-NNL project dat Nefrovisie heeft gecoördineerd. Opvallende bevinding is dat de patiënten ‘veel last’ door de dialysebehandeling rapporteren als het gaat om intimiteit en seksualiteit. U vindt een link naar haar presentatie onderaan dit artikel.

Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, benadrukte het belang van snelle terugkoppeling van aan de patiënten gevraagde uitkomsten. Juist het individuele gesprek met de patiënt over de uitkomsten wordt als waardevol ervaren. Het leidt tot meer begrip en ondersteunt ‘samen beslissen’. U vindt een link naar zijn presentatie onderaan dit artikel.

Tiny Hoekstra, epidemioloog van Nefrovisie, sloot de sessie af met een uitleg over het nieuwe benchmarkrapport met daarin de veelgebruikte funnelplotgrafiek. Deze wordt vooral gebruikt om de uitkomsten van centra met elkaar te vergelijken (zie link onderaan).

Nefrovisie heeft de afgelopen jaren in goede samenwerking met belanghebbende partijen aandacht gegeven aan de verschillende perspectieven op uitkomstgestuurde zorgevaluatie. Het komend jaar zullen we dit verder uitwerken in een vernieuwd benchmarkrapport voor de dialysecentra in Nederland. Dit rapport vervangt het huidige visitatierapport met centrumgegevens vanuit Renine, dat nu nog wordt gebruikt bij de hercertificeringen.

Marc Hemmelder
Uitvoerend bestuurder


Lees ook: Kwaliteitsregistraties slaan de handen ineen

Presentatie Dennis van Veghel
Presentatie Esmee van der Willik
Presentatie Hans Bart
Presentatie Tiny Hoekstra