Nefrovisie raadpleegt veld over vernieuwing kwaliteitssysteem

De visitatiestellingen en de hele systematiek van visiteren zijn aan herziening toe. Daarom organiseren wij vier bijeenkomsten waar leidinggevenden, nefrologen maar ook kwaliteitsfunctionarissen en dialyseverpleegkundigen van uw afdeling welkom zijn. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen bij een Invitational Conference (2e kwartaal 2017) worden besproken met o.a. zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers.

Op deze avond bespreken we de volgende thema’s:

 • Revisie stellingen qua aantal en inhoud
 • Relatie bevindingen en oordeelsvorming
 • Koppeling visitatie systematiek en richtlijnen
 • Dagprogramma visitatie
 • Integreren indicatoren bij visitatiesystematiek
 • Transparantie ten aanzien van resultaten visitatie
 • Patiëntenperspectief
Hoe laat?

De bijeenkomsten zijn van 19.00-21.00 uur.

De ontvangst is vanaf 18.15 uur; voor de catering is gezorgd.

Wanneer en waar?
 • Woensdag 15 februari 2017, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Dinsdag 14 maart 2017, Isala Ziekenhuis, Zwolle
 • Woensdag 15 maart 2017, Nefrovisie of Jaarbeurs, Utrecht
 • Woensdag 22 maart 2017, Maasstadziekenhuis, Rotterdam
Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst op 22 maart via het aanmeldformulier.